Cách tạo khóa truy cập? (web)

Phát hành vào 16 thg 8, 2023Cập nhật vào 16 thg 4, 2024Thời gian đọc: 8 phút775

Khóa truy cập là gì?

OKX hiện hỗ trợ sử dụng khóa truy cập FIDO (Fast Identity Online) làm phương thức xác thực hai yếu tố. Khóa truy cập cho phép bạnđăng nhập không cần mật khẩu và không cần mã xác thực. Đây là tùy chọn an toàn nhất giúp bạn bảo vệ tài khoản. Bạn có thể sử dụng sinh trắc học hoặc khóa bảo mật USB để đăng nhập. Tìm hiểu thêm về FIDO tại: https://fidoalliance.org/fido2/

Tạo khóa truy cập

 1. Trước khi tạo khóa truy cập, hãy đảm bảo ít nhất bạn có:

  • Một thiết bị chạy Windows 10 hoặc macOS Ventura, hoặc

  • Khóa bảo mật USB hỗ trợ giao thức FIDO2

 2. Đảm bảo bạn đang sử dụng trình duyệt hỗ trợ FIDO với phiên bản:

  • Chrome 109 trở lên

  • Safari 16 trở lên

  • Edge 109 trở lên

 3. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại okx.com và truy cập Hồ sơ > Bảo mật

CT-web-profile-security

Mở trang Bảo mật

4. Tìm Khóa truy cập trong trung tâm bảo mật và chọn Cài đặt

5. Chọn Kích hoạt khóa truy cập và hoàn tất xác minh bảo mật

CT-web-passkey-security verification

Chọn một trong các tùy chọn để hoàn tất xác minh bảo mật

6. Chọn một trong các tùy chọn có sẵn để tạo khóa truy cập của bạn:

 • Tạo bằng thiết bị này

 • Sử dụng thiết bị khác hoặc phím vật lý

Tạo bằng thiết bị này

CT-web-passkey-create with this device

Chọn Tạo bằng thiết bị này để tiếp tục

 • Chọn Tiếp tục và hoàn tất xác thực sinh trắc học/mã PIN trên thiết bị của bạn

Sử dụng thiết bị khác hoặc phím vật lý

CT-web-passkey-create with another device

Chọn Sử dụng thiết bị khác hoặc phím vật lý để tiếp tục

 • Chọn Khóa bảo mật USB

  • Nhập khóa bảo mật của bạn và làm theo hướng dẫn để tạo khóa truy cập

 • Chọn Một thiết bị khác

  • Quét mã QR bằng trình quét mã QR gốc của thiết bị di động hoặc máy tính bảng và hoàn tất xác thực trên thiết bị của bạn

Xác minh bằng khóa truy cập

Tính năng xác minh khóa truy cập hiện được thực hiện trong cả quy trình đăng nhập và P2P. Khi đã bật tính năng khóa truy cập, sau đây là quy trình xác minh khóa truy cập khi bạn đăng nhập:

Xác minh với thiết bị hiện tại của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản

 2. Bạn sẽ được nhắc sử dụng khóa truy cập để đăng nhập bằng sinh trắc học. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Touch ID trên máy Mac để xác minh đó là bạn

CT-web-passkey-touch ID

Sử dụng Touch ID trên máy Mac của bạn để đăng nhập

3. Hoặc bạn có thể Hủy và quay lại sử dụng mật khẩu để đăng nhập

Xác minh bằng thiết bị khác

 1. Đăng nhập vào tài khoản

 2. Bạn sẽ được nhắc sử dụng mật khẩu để đăng nhập trên thiết bị khác

 3. Sử dụng thiết bị kia để quét mã QR và đăng nhập vào OKX

CT-web-passkey-login with another device

Sử dụng thiết bị khác quét mã QR để đăng nhập

Lưu ý: nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng thuận tiện hơn trong quá trình xác minh khóa truy cập, bạn nên sử dụng Chrome hoặc Safari. Sử dụng các trình duyệt khác nhau sẽ dẫn đến trải nghiệm người dùng có chút khác biệt.

Đổi tên khóa truy cập

Bạn có thể đi đến Hồ sơ > Bảo mật > Trung tâm Bảo mật > Khóa truy cập > Quản lý để đổi tên khóa truy cập, giúp bạn dễ dàng nhận biết.

CT-web-passkeys-rename

Chọn Đổi tên để đổi tên khóa truy cập của bạn

Lưu ý: việc thay đổi tên khóa truy cập sẽ chỉ ảnh hưởng đến trang quản lý khóa truy cập OKX. Nếu bạn muốn thay đổi tên thiết bị trực tiếp, bạn có tùy chọn chỉnh sửa tên khi đăng nhập bằng cách truy cập Quản lý thiết bị > Thiết bị được liên kết trong trình duyệt Chrome.

Xóa khóa truy cập

Nếu bạn vô tình vượt quá giới hạn 10 khóa truy cập cho tài khoản của mình, bạn có thể xóa mọi khóa truy cập chưa sử dụng.

Lưu ý: việc xóa khóa truy cập có thể làm giảm mức độ bảo mật của tài khoản hoặc thiết bị của bạn. Bạn nên xem xét các rủi ro liên quan trước khi tiếp tục.

CT-web-passkeys-remove

Chọn Xóa để xóa khóa truy cập của bạn