Làm cách nào để tìm địa chỉ nạp tiền và tag/memo?

Phát hành vào 22 thg 8, 2023Cập nhật vào 18 thg 3, 2024Thời gian đọc: 3 phút11.766

Khi nạp tiền mã hóa vào OKX từ các sàn giao dịch của bên thứ ba hoặc ví không lưu ký, bạn sẽ cần một địa chỉ nạp tiền và đôi khi cả tag/memo từ chúng tôi – tùy thuộc vào loại tiền mã hóa bạn sắp nạp. Đây là nơi bạn có thể tìm thấy địa chỉ và tag/memo khi nạp tiền.

Trên ứng dụng

  1. Mở ứng dụng OKX, truy cập Tài sảnvà chọn Nạp tiền mã hóa

  2. Chọn tiền mã hóa bạn muốn nạp tiền, sau đó chọn mục được chỉ định mạng nạp tiền

  3. Bạn sẽ thấy Địa chỉ nạp tiềntag/memo nếu được yêu cầu

CT-app-deposit on chain with tagTrang nạp tiền có cả địa chỉ nạp tiền và tag

Trên web

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại okx.com, đi đến Tài sản và chọn Nạp tiền

  2. Chọn tiền mã hóa bạn muốn nạp tiền, sau đó chọn mục được chỉ định mạng nạp tiền

  3. Bạn sẽ thấy Địa chỉ nạp tiềntag/memo nếu được yêu cầu

CT-web-deposit on chain-view tagTrang nạp tiền có cả địa chỉ nạp tiền và tag

Lưu ý:

  • Sao chép địa chỉ nạp tiền và tag/memo rồi dán vào trang rút tiền của nền tảng bạn chọn, sau đó làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình nạp tiền của bạn
  • Đảm bảo mạng lưới rút tiền của nền tảng đã chọn khớp với địa chỉ nạp tiền trên OKX
  • Không phải mọi loại tiền mã hóa và mạng lưới đều yêu cầu tag/memo. Nếu được yêu cầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã điền cả địa chỉ nạp tiền và tag/memo để tránh mọi tổn thất có thể xảy ra; nếu không cần tag/memo, chỉ cần địa chỉ nạp tiền là đủ.