Cách cập nhật tiện ích mở rộng ví OKX trên Google Chrome?

Phát hành vào 4 thg 1, 2024Cập nhật vào 12 thg 4, 2024Thời gian đọc: 2 phút53
 1. Khởi chạy trang quản lý tiện ích mở rộng
  • Phương pháp 1: Chọn Quản lý tiện ích mở rộng sau khi chọn Tiện ích mở rộng
   CT-walletextension-web-1Chọn Quản lý tiện ích mở rộng để thực hiện những thay đổi bạn muốn
  • Phương pháp 2: Điền chrome://extensions trực tiếp trong thanh địa chỉ Google Chrome và khởi chạy
 2. Chọn nút chuyển Chế độ nhà phát triển trên trang quản lý plugin
  CT-walletextension-web-2Bật Chế độ nhà phát triển để bật tính năng cập nhật
 3. Chọn nút Cập nhật để cập nhật và quá trình cập nhật sẽ được hoàn tất tự động
  CT-walletextension-web-3Dễ dàng cập nhật tiện ích mở rộng ví chỉ trong vài bước