Cách xác minh với tư cách là quỹ ủy thác?

Phát hành vào 13 thg 10, 2023Cập nhật vào 31 thg 5, 2024Thời gian đọc: 3 phút38

Để xác minh với tư cách là quỹ ủy thác, vui lòng làm theo các bước dưới đây, sau đó gửi các tài liệu và thông tin được yêu cầu.

1. Điền thông tin cơ bản về công ty và thông tin địa chỉ

Vui lòng làm theo hướng dẫn trong quy trình xác minh doanh nghiệp và cung cấp thông tin sau đây:

 • Tên công ty

 • Mã số đăng ký

 • Ngày thành lập

 • Địa chỉ đăng ký

 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (nếu khác với địa chỉ đã đăng ký)

2. Điền thông tin nhận dạng cơ bản và địa chỉ của các nhân vật chủ chốt trong công ty

Là một phần trong quá trình kiểm tra thẩm định nhằm phục vụ các mục đích pháp lý, OKX sẽ yêu cầu các nhân vật chủ chốt trong công ty bạn và người dùng được ủy quyền (nếu đó không phải là nhân vật chủ chốt) trong tài khoản doanh nghiệp phải cung cấp thông tin xác minh danh tính trong quá trình xác minh doanh nghiệp.

Để đăng ký theo diện doanh nghiệp tài chính tư nhân, bạn cần cung cấp thông tin về:

 • Người được ủy thác

 • Người thụ hưởng

 • Người chuyển nhượng hoặc người ủy thác

 • Người dùng được ủy quyền

Lưu ý: nếu người được ủy thácpháp nhân, thì bạn sẽ cần cung cấp thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) của pháp nhân nói trên.

3. Tải ảnh hoặc bản scan giấy tờ tùy thân của các nhân vật chủ chốt

Vui lòng tải lên cả mặt trước và mặt sau của giấy tờ tùy thân. Nếu giấy tờ tùy thân không có mặt sau thì mặt trước hoặc trang có ảnh là đủ.

4. Scan và tải lên các tài liệu sau

 • Chứng thư ủy thác

5. Điền các mẫu sau để hoàn tất xác minh

 • Ký tên, scan và tải lên thư ủy quyền mở tài khoản (nghị quyết của hội đồng bao gồm ủy quyền đó cũng được chấp nhận) Thông tin được thu thập chỉ nhằm mục đích hoàn thành xác minh doanh nghiệp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng hoặc liên hệ qua địa chỉ support@okx.com.