Giới thiệu về OKX Simple Earn và các quy tắc liên quan

Phát hành vào 1 thg 3, 2023Cập nhật vào 7 thg 5, 2024Thời gian đọc: 6 phút

OKX Simple Earn là dịch vụ giá trị gia tăng cho phép người dùng nạp tài sản tiền mã hóa để kiếm tiền lãi theo thị trường hằng giờ và rút tài sản bất cứ lúc nào. Toàn bộ quá trình được bảo mật bởi hệ thống quản lý rủi ro đáng tin cậy của chúng tôi để người dùng có thể kiếm được lợi nhuận trong khi tài sản của họ được bảo vệ.

Sử dụng tài sản

Tài sản tiền mã hóa từ người dùng Simple Earn sẽ được cho trader ký quỹ vay. Dịch vụ Simple Earn chỉ hỗ trợ tiền mã hóa được niêm yết và có thể được sử dụng để giao dịch ký quỹ.

Đăng ký và nhận lại

1. Đăng ký

Người cho vay có thể đăng ký bất cứ lúc nào. Sau khi đăng ký, tiền mã hóa của họ sẽ bị khóa trong Simple Earn để tham gia chào mua lãi suất. Tiền mã hóa sẽ được cho trader ký quỹ vay nếu chào mua thành công.

2. Nhận lại

Người cho vay có thể nhận lại tiền mã hóa bất cứ lúc nào. Họ sẽ nhận được tiền mã hóa ngay lập tức. Tiền mã hóa được nhận lại sẽ không tham gia vào vòng chào mua lãi suất tiếp theo hoặc tạo ra lãi suất cho người dùng trong giờ hiện tại.

Quy định về giới hạn tiền nạp

Không có giới hạn nạp tiền và nhận lại. OKX có quyền điều chỉnh giới hạn nạp tiền và mua lại dựa trên những diễn biến và rủi ro mới nhất của thị trường.

Cài đặt lãi suất và phân phối lãi suất

1. Cài đặt lãi suất

Bạn có thể đặt APY tối thiểu của riêng mình hoặc cho phép hệ thống xác định mức có lợi nhất cho bạn. Thị trường kiểm tra nhu cầu vay mỗi giờ và sắp xếp mức chào mua cho vay theo APY tối thiểu từ thấp nhất đến cao nhất, cho đến khi tổng nhu cầu vay được đáp ứng. Mức chào mua cao nhất sau đó được đặt ở APY thị trường hiện tại.

Hệ thống phê duyệt khoản vay dựa trên các nguyên tắc sau:

  • Nếu APY tối thiểu của bạn thấp hơn APY thị trường hiện tại, khoản vay sẽ được giải ngân theo APY thị trường hiện tại.

  • Nếu APY tối thiểu của bạn cao hơn APY thị trường hiện tại, khoản vay sẽ không được giải ngân trong giờ đó.

  • Nếu APY tối thiểu của bạn bằng APY thị trường hiện tại, khoản vay có thể được giải ngân một phần hoặc hoàn toàn không được giải ngân.

Khi APY tối thiểu của nhiều người cho vay giống với APY thị trường hiện tại, các khoản vay sẽ được phê duyệt dựa trên cơ sở đề nghị trước được duyệt trước.

2. Tính và phân phối lãi

Đối với người dùng có đề nghị cho vay được khớp thành công vào giờ T, tiền lãi hàng giờ cho số tiền cho vay tương ứng từ T đến T+1 sẽ được phân bổ vào giờ T+1.

15% tiền lãi sẽ được gửi dưới dạng ký quỹ và 85% sẽ được phân phối cho người dùng Simple Earn. Lãi suất thực tế = Số tiền vay thực tế * APY hiện tại/365/24 * 85%.

3. Nguồn và cách sử dụng tiền ký quỹ

15% tiền lãi mà trader ký quỹ phải trả sẽ được nạp dưới dạng ký quỹ để bù đắp các khoản lỗ có thể xảy ra. OKX có quyền sử dụng lãi suất 15% cho các mục đích khác.

Trong trường hợp ký quỹ không thể bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn, tối đa 50% tiền lãi hằng ngày của người dùng Simple Earn sẽ được phân bổ để bù đắp khoản lỗ chưa thanh toán nhằm đảm bảo người dùng nhận được tiền lãi mỗi ngày. Phần lỗ còn lại sẽ được nền tảng tạm thời bù đắp và số tiền này sẽ được khấu trừ dần vào ký quỹ và tiền lãi hằng ngày trong tương lai.

4. Yêu cầu số dư tối thiểu để tạo lãi**

1. Giá tiền mã hóa ≥ 1.000 USDT: 0,0001

2. 100 USDT≤ Giá tiền mã hóa < 1.000 USDT: 0,001

3. 10 USDT≤ Giá tiền mã hóa < 100 USDT: 0,01

4. 1 USDT≤ Giá tiền mã hóa < 10 USDT: 0,1

5. Giá tiền mã hóa < 1 USDT: 1

Giá tiền mã hóa được cập nhật vào lúc 23:00 (giờ Việt Nam) mỗi ngày.