Câu hỏi thường gặp về nhà giao dịch dẫn đầu

Phát hành vào 6 thg 9, 2023Cập nhật vào 17 thg 7, 2024Thời gian đọc: 10 phút86

1. Cách đăng ký trở thành nhà giao dịch chính?

Bạn có thể tham khảo bài viết này để hiểu thêm về các yêu cầu nếu muốn trở thành nhà giao dịch chính.

2. Thông tin nào có sẵn trong hồ sơ nhà giao dịch chính của tôi?

Bạn có thể tham khảo bài viết này để hiểu thêm về hồ sơ nhà giao dịch chính.

3. Cách tạo giao dịch chính?

Sau khi trở thành nhà giao dịch chính, bạn có thể tiếp tục thực hiện giao dịch trên trang giao dịch thông thường. Nếu giao dịch liên quan đến một trong các hợp đồng giao dịch chính mà bạn đã chọn, tín hiệu sẽ tự động được gửi đến các nhà giao dịch đang sao chép bạn. Sau đó, họ sẽ tự động sao chép giao dịch theo giá thị trường.

4. Cách quản lý giao dịch chính?

Lệnh giao dịch chính của bạn sẽ hiển thị trong mục quản lý lệnh ở cuối trang giao dịch cũng như trong mục giao dịch chính.

Có hai tùy chọn hiển thị để xem các lệnh giao dịch chính: Chi tiếtTổng quan. Chế độ xem Chi tiết sẽ hiển thị tất cả dữ liệu được phân tách theo từng lệnh, còn Tổng quan sẽ hiển thị dữ liệu tổng hợp cho từng loại hợp đồng. Do cân nhắc kiểm soát rủi ro, dữ liệu Tổng quan cũng sẽ bao gồm dữ liệu từ các lệnh chưa được sao chép.

Sau khi nhà giao dịch bắt đầu giao dịch chính, họ có thể thiết lập mức chốt lời và cắt lỗ. Để đảm bảo trải nghiệm tích cực cho nhà sao chép giao dịch, khi đặt giá đặt lệnh cắt lỗ/chốt lời hoặc khi đóng vị thế, nhà giao dịch chính chỉ có thể sử dụng giá thị trường và phải đóng toàn bộ vị thế.

5. Vị thế tối đa và hạn mức đòn bẩy dành cho nhà giao dịch chính là bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo hạn mức đòn bẩy và vị thế cho sao chép giao dịch đây.

6. Cách tiến hành quy trình đóng vị thế?

Nhà giao dịch chính cần tuân thủ một số yêu cầu nhất định khi đóng vị thế trong giao dịch chính.

Chỉ có thể đóng vị thế ở mức giá thị trường, nhà giao dịch không thể tùy chỉnh số tiền mà vị thế đóng. Bạn có thể đóng tất cả các vị thế theo một hợp đồng trong tab Vị thế hoặc đóng các lệnh riêng lẻ trong tab Sao chép giao dịch.

Ở chế độ một chiều, nếu nắm giữ hợp đồng với một vị thế nhất định, nhà giao dịch sẽ không thể đặt bất kỳ lệnh nào theo hướng ngược lại. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch nắm giữ vị thế mua BTCUSDT, họ sẽ không thể trực tiếp đặt lệnh bán BTCUSDT.

7. Mức chia sẻ lợi nhuận của nhà giao dịch chính là gì?

Mục tiêu của mức chia sẻ lợi nhuận cho nhà giao dịch chính trên OKX là để nhà giao dịch chính chất lượng cao được hưởng phần chia lợi nhuận cao hơn dựa trên AUM trung bình 90 ngày tương ứng.

8. Mức chia sẻ lợi nhuận dành cho Nhà giao dịch chính lần đầu tham gia mà không có hồ sơ giao dịch trong 30 ngày là bao nhiêu?

Vào ngày đầu tiên, mức chia sẻ lợi nhuận sẽ mặc định là 1.

AUM của nhà giao dịch chính sẽ được tính và mức chia sẻ lợi nhuận sẽ được cập nhật trong ngày lúc 23:00 (UTC+7).

9. Nếu tôi từ bỏ vai trò là Nhà giao dịch chính và sau này tham gia lại, tôi có thể giữ nguyên mức chia sẻ lợi nhuận của mình không?

Khi tham gia lại, chúng tôi sẽ không xem xét AUM từ lịch sử nhà giao dịch chính trước đây của bạn. Bạn sẽ được coi như một nhà giao dịch mới.

10. Làm thế nào để tính toán tài sản được quản lý của nhà giao dịch chính (AUM)?

Cách tính AUM của nhà giao dịch chính như sau:

 • AUM = Tổng số tiền đầu tư của tất cả nhà sao chép giao dịch

 • Số tiền đầu tư của nhà sao chép giao dịch = Tổng số tiền sao chép giao dịch tối đa của Nhà giao dịch hoặc vốn chủ sở hữu USDT trong tài khoản giao dịch (tùy theo số tiền nào ít hơn)

 • AUM trung bình 90 ngày = AUM của nhà giao dịch chính trong 90 ngày gần nhất / 90

Lưu ý: AUM và mức chia sẻ lợi nhuận của nhà giao dịch chính sẽ được tính và cập nhật vào lúc 23:00 (UTC+7) Chủ Nhật hằng tuần với mức chia sẻ lợi nhuận được thanh toán theo tuần.

11. Phân loại mức chia sẻ lợi nhuận là gì?

Để biết thêm chi tiết về mức chia sẻ lợi nhuận, hãy đọc Có những giới hạn nào đối với giao dịch sao chép hợp đồng tương lai?

12. Phần chia sẻ lợi nhuận của tôi có tự động thay đổi khi mức chia sẻ lợi nhuận của tôi thay đổi không?

Nếu mức chia sẻ lợi nhuận của bạn được cải thiện thì tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận tối đa sẽ tăng lên. Tuy nhiên, phần chia sẻ lợi nhuận thực tế của bạn với vai trò là nhà giao dịch chính sẽ không thay đổi. Bạn sẽ được thông báo về sự thay đổi mức chia sẻ lợi nhuận và có thể tự điều chỉnh tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận theo ý mình.

Nếu mức chia sẻ lợi nhuận giảm xuống, hạn mức trên của tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận tối đa sẽ giảm xuống. Do đó, tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận thực tế của bạn với vai trò là nhà giao dịch chính cũng sẽ giảm xuống bằng với tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận tối đa của mức thấp hơn.

13. Cách kiểm tra phần chia sẻ lợi nhuận của tôi?

Bạn có thể mở Ứng dụng OKX > Khám phá > Sao chép giao dịch > Lợi nhuận đang chờ xử lý để xem dữ liệu chia sẻ lợi nhuận. Tìm hiểu thêm về cách chia sẻ lợi nhuận tại đây.

CT-app-copytrading-pending profit page

Trang chia sẻ lợi nhuận

 • Lợi nhuận chờ xử lý: Tổng lợi nhuận được tạo ra từ các lệnh hiện tại, dự kiến sẽ được chia sẻ trong chu kỳ thanh toán tiếp theo

 • Tích lũy (USDT): Tổng lợi nhuận được chia sẻ với một nhà giao dịch chính kể từ khi họ tham gia nền tảng

 • Lợi nhuận chia sẻ gần nhất (USDT): Lợi nhuận được chia sẻ với một nhà giao dịch chính trong chu kỳ thanh toán gần nhất

 • Tỷ lệ chia sẻ: Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận hiện tại của nhà giao dịch chính và có thể thay đổi tối đa 3 lần một tháng

  CT-app-copytrading-edit ratio

  Điều chỉnh tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận

 • Lịch sử: Phân tích tất cả lợi nhuận được chia sẻ với một nhà giao dịch chính trong quá khứ.

14. Cách kiểm tra cài đặt nhà giao dịch chính?

Mở Ứng dụng OKX > Khám phá > Sao chép giao dịch > Hồ sơ > Cài đặt để kiểm tra chi tiết hồ sơ của bạn

CT-app-copytrading-leading settings

Trang cài đặt nhà giao dịch chính

15. Đâu là lợi ích của việc nâng cấp bậc nhà giao dịch chính?

Bạn có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu thêm về lợi ích của từng bậc nhà giao dịch chính.