Tính Năng Tài Khoản Phụ Được Quản Lý trên OKX

Phát hành vào 1 thg 6, 2023Cập nhật vào 21 thg 5, 2024Thời gian đọc: 6 phút

Tài Khoản Phụ Được Quản Lý là gì?

  • Một loại tài khoản phụ đặc biệt mà nhà đầu tư ủy thác tài khoản phụ của họ cho nhóm giao dịch

  • Nó có thể đảm bảo an toàn tài sản của các nhà đầu tư và an toàn chiến lược của các nhóm giao dịch và cả hai bên có thể được hưởng tỷ lệ VIP tốt hơn trong thời gian ràng buộc

Ai nên sử dụng tính năng này?

Nhà đầu tư

  • Các nhà đầu tư đang tìm cách ủy quyền cho các nhóm giao dịch chuyên nghiệp quản lý quỹ của họ.

Nhóm giao dịch

  • Các nhóm hoặc tổ chức giao dịch đang tìm cách quản lý tài sản cho các nhà đầu tư khác nhau.

Trực quan hóa tính năng

managedtradingsub1

Lợi Ích Của Tài Khoản Phụ Được Quản Lý

Quy Tắc Về Tài Khoản Phụ Được Quản Lý

Tham khảo tại đây (Quy Tắc Về Tài Khoản Phụ Được Quản Lý)

Tạo và Xử Lý Tài Khoản Phụ Được Quản Lý

Tham khảo tại đây (Tạo và Xử Lý Tài Khoản Phụ Được Quản Lý)

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi chung:

1. Có bất kỳ tài liệu cần thiết cho quá trình này?

Có, một thỏa thuận ràng buộc cần được tải lên trong quá trình ràng buộc. Thỏa thuận ràng buộc phải được chuẩn bị bởi nhóm giao dịch và được ký bởi cả nhà đầu tư và nhóm giao dịch

2. OKX có tính thêm phí cho tính năng này không?

OKX không tính thêm bất kỳ khoản phí nào cho tính năng này. Chúng tôi chỉ tính phí giao dịch tiêu chuẩn tùy thuộc vào cấp tài khoản giao dịch

3. Logic phí giao dịch cho tính năng này là gì?

Bạn có thể tham khảo link này tại đây để biết thêm thông tin chi tiết

Nhà đầu tư:

1. Tôi có thể tạo Tài Khoản Phụ Được Quản Lý bằng cách nào?

Điều này phụ thuộc vào cấp bậc của bạn, hãy tham khảo bảng bên dưới để hiểu rõ hơn

managedtradingsub3

2. Tôi sẽ được áp dụng mức phí giao dịch nào với Tài Khoản Phụ Được Quản Lý của mình

Nó sẽ là tỷ lệ của nhóm giao dịch. Tham khảo tại đây để biết chi tiết về phí giao dịch

3. Tôi có thể xem P&L của Tài Khoản Phụ Được Quản Lý của mình không?

Bạn sẽ có thể xem giá trị tài sản trong tài khoản, tuy nhiên, P&L sẽ không được cung cấp.

4. Tôi có thể xem các vị thế giao dịch trong Tài Khoản Phụ Được Quản Lý không?

Sự cho phép này được kiểm soát bởi nhóm giao dịch. Nếu bạn muốn có thể xem các vị thế của mình, vui lòng liên hệ với nhóm giao dịch của bạn.

5. Khi nào tôi sẽ nhận được phí giao dịch của nhóm giao dịch?

Nó sẽ có hiệu lực vào ngày hôm sau UTC +0

Nhóm giao dịch:

1. Có thể liên kết bao nhiêu Tài Khoản Phụ Được Quản Lý?

Điều này tùy thuộc vào quyết định của OKX. Chúng tôi sẽ quyết định có thể liên kết bao nhiêu Tài Khoản Phụ Được Quản Lý với tài khoản của Nhóm giao dịch.

2. Làm cách nào tôi có thể trở thành nhóm giao dịch trên OKX?

Bạn cần có một tài khoản trong OKX, với cấp độ VIP >=1 hoặc vốn tự sở hữu >=5mm USDT. Nếu các yêu cầu này được đáp ứng, vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản tương ứng để đăng ký.

Liên hệ chúng tôi

Các bên quan tâm có thể liên hệ institutional@okx.com để biết thêm thông tin