Tiêu chí mới đối với hoạt động tạo quảng cáo trên thị trường P2P tại 8 khu vực

Phát hành vào 31 thg 7, 2023Cập nhật vào 5 thg 6, 2024Thời gian đọc: 2 phút

Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch P2P, chúng tôi sẽ triển khai các tiêu chí mới đối với hoạt động tạo quảng cáo trên thị trường OKX P2P ở 8 khu vực. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào lúc 16:30 ngày 31/07/2023 (giờ Việt Nam).

Các tiêu chí mới bao gồm:

  • Khoảng thời gian bạn trở thành người dùng đã đăng ký với chúng tôi;
  • Số lượng lệnh đã hoàn thành tối thiểu; 
  • Số lượng người dùng khác nhau tối thiểu mà bạn đã giao dịch;
  • Tỷ lệ hoàn thành tối thiểu;
  • Số lượng lệnh mua tối thiểu;
  • Số lượng lệnh bán tối thiểu;
  • Mức lãi ròng tối thiểu (tổng giá trị mua trừ tổng giá trị bán) trong vòng 6 tháng gần nhất;
  • Số lượng tối đa các vụ khiếu nại mà bạn phải chịu trách nhiệm.

Để biết các tiêu chí chi tiết dành riêng cho từng thị trường, hãy tham khảo các liên kết được cung cấp dưới đây.

Đội ngũ OKX,
31/07/2023