OKB Mua lại & Đốt

Phát hành vào 10 thg 5, 2019Cập nhật vào 12 thg 6, 2024Thời gian đọc: 3 phút

Kính gửi quý khách hàng,

Chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ hàng ngàn người ủng hộ OKB kể từ khi chúng tôi đề xuất chương trình OKB “Mua lại & Đốt” vào ngày 28 tháng 4 năm 2019. Chúng tôi quyết định thực hiện các điều chỉnh sau đây sau khi xem xét:

Bắt đầu từ ngày 4 tháng 5, chúng tôi đã triển khai Mua lại & Đốt cho 300M OKB hiện đang lưu hành. Chúng tôi sẽ sử dụng 30% phí giao dịch từ thị trường spot để mua lại OKB và gửi chúng đến một địa chỉ “black hole” để đốt. Từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019, chúng tôi sẽ mua lại và đốt OKB mỗi tuần và thông báo chi tiết vào mỗi thứ Sáu. Bắt đầu từ ngày 1 tháng Sáu, chúng tôi sẽ thực hiện mua lại và đốt cứ sau 3 tháng và thông báo chi tiết trong vòng 1 tuần kể từ ngày đốt. (Địa chỉ black hole OKB: https://etherscan.io/address/0xff1ee8604f9ec9c3bb292633bb939321ae861b30)

700,000,000 OKB còn lại sẽ bị khóa cho đến năm 2022. Chúng tôi sẽ yêu cầu tất cả những người ủng hộ OKB phản hồi sáu tháng trước khi phát hành.

Bằng cách giảm tổng nguồn cung trong lưu thông, chúng tôi hy vọng những người ủng hộ OKB có thể hưởng lợi từ việc tăng và ổn định giá trị của OKB. Lượng OKB có được thông qua Mua lại & Đốt trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến 31 tháng 5 năm 2019 là 1,929,043.01, đã được gửi đến địa chỉ black hole.

Trân trọng,

OKX

Ngày 10 tháng 5 năm 2019