OKX sẽ điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu cho BETH

Phát hành vào 6 thg 2, 2024Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 4 phút

OKX sẽ điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu cho BETH ở chế độ ký quỹ đa tệ và chế độ ký quỹ danh mục đầu tư. Việc điều chỉnh sẽ diễn ra lúc 6:00 sáng – 8:00 sáng (UTC) ngày 9 tháng 2 năm 2024.
Cụ thể như sau:

Tài sản Trước Sau
Bậc (USD) Tỷ lệ chiết khấu Bậc (USD) Tỷ lệ chiết khấu
BETH 0 ~ 2.000.000 0,95 0 ~ 1.000.000 0,8
2.000.000 ~ 4.000.000 0,85 1.000.000 ~ 2.000.000 0,75
4.000.000 ~ 8.000.000 0,5 2.000.000 ~ 4.000.000 0,5
> 8.000.000 0 > 4.000.000 0

Giới thiệu về tỷ lệ chiết khấu
Trong chế độ ký quỹ chéo đa tệ và chế độ ký quỹ danh mục đầu tư, các loại tiền tệ khác nhau trong tài khoản ký quỹ chéo có thể được chuyển đổi thành giá trị USD và được sử dụng làm ký quỹ. Do sự khác biệt đáng kể về thanh khoản thị trường của từng loại tiền tệ, nền tảng tính giá trị USD thực tế dựa trên tỷ lệ chiết khấu nhất định để cân bằng rủi ro thị trường.
Tìm hiểu thêm: Tỷ lệ chiết khấu

Cảnh báo rủi ro: Trong phần tổng quan và thông tin nêu trên có thể có một số thông tin do bên thứ ba (không phải chúng tôi) cung cấp và chỉ dành cho mục đích thông tin, đào tạo. OKX không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu này và thông tin đó không tạo thành bất kỳ sự đại diện, bảo đảm hay bất kỳ hình thức tư vấn tài chính, đầu tư hoặc hình thức lời khuyên nào khác từ OKX. Thông tin đó có thể không phù hợp với tất cả mọi người; không nên dựa vào đó khi cân nhắc hoạt động giao dịch của một nhà đầu tư cụ thể; và, không nhằm mục đích, cũng không nên được hiểu là, một lời chào bán, khuyến nghị hoặc chào mời mua. Thông tin đó cũng không dành cho những người cư trú tại các khu vực pháp lý nơi việc cung cấp thông tin đó sẽ vi phạm luật pháp hoặc quy định của khu vực pháp lý đó. Tài sản kỹ thuật số có tính đầu cơ và biến động cao. Tính thanh khoản của nó có thể kém đi bất cứ lúc nào và nhà đầu tư có thể mất toàn bộ giá trị từ khoản đầu tư của mình. Trước khi giao dịch bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào, bạn cần tự nghiên cứu và đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của mình. OKX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu khi giao dịch tài sản kỹ thuật số. Vui lòng tham khảo [Điều khoản dịch vụ] (https://www.okx.com/help/terms-of-service) và [Tiết lộ Rủi ro & Tuân thủ] (https://www.okx.com/help/risk-compliance-disclosure) để biết thêm thông tin.

Đội ngũ OKX
Ngày 6 tháng 2 năm 2024