OKX sẽ điều chỉnh số lượng giao dịch tối thiểu của một số cặp giao ngay

Phát hành vào 29 thg 11, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 8 phút

Nhằm tăng thanh khoản thị trường và cải thiện trải nghiệm giao dịch của bạn, OKX sẽ điều chỉnh số lượng giao dịch tối thiểu của một số cặp giao ngay nhất định tại vào lúc 13:00 – 15:00 ngày 12/12/2023 (giờ Việt Nam).
Cụ thể như sau:
Lưu ý: Nếu cặp giao dịch có sẵn cho cả thị trường giao ngay và ký quỹ, sự điều chỉnh sẽ được áp dụng cho cả hai.

Loại Cặp giao dịch Số tiền giao dịch tối thiểu (trước) Số tiền giao dịch tối thiểu (sau)
Giao ngay ALCX/USDT 0,01 0,1
Giao ngay ALPHA/USDT 1 100
Giao ngay ANT/USDC 0,1 1
Giao ngay APM/USDT 100 1.000
Giao ngay ARG/USDT 1 10
Giao ngay BAL/USDT 0,01 1
Giao ngay BAT/USDT 1 10
Giao ngay BIGTIME/USDT 100 10
Giao ngay BLOK/USDT 10 1.000
Giao ngay BORING/USDT 10 1.000
Giao ngay BRWL/USDT 10 1.000
Giao ngay BZZ/USDT 1 10
Giao ngay CEEK/USDT 10 100
Giao ngay CLV/USDT 1 100
Giao ngay CONV/USDT 100 10.000
Giao ngay CQT/USDT 1 10
Giao ngay CRO/USDT 100 10
Giao ngay CVC/USDT 1 10
Giao ngay CVP/USDT 1 10
Giao ngay CVX/USDT 0,1 1
Giao ngay DCR/USDT 0,01 0,1
Giao ngay DGB/USDT 10 1.000
Giao ngay DIA/USDT 1 10
Giao ngay EM/USDT 100 10.000
Giao ngay ERN/USDT 0,1 1
Giao ngay FORTH/USDT 0,1 1
Giao ngay FSN/USDT 1 10
Giao ngay GEAR/USDT 100 1.000
Giao ngay GHST/USDT 1 10
Giao ngay GLM/USDT 1 10
Giao ngay GOAL/USDT 10 100
Giao ngay GOG/USDT 1 100
Giao ngay HC/USDT 1 100
Giao ngay ICX/USDT 1 10
Giao ngay ILV/USDT 0,001 0,01
Giao ngay IOST/USDT 10 1.000
Giao ngay IOTA/USDT 1 10
Giao ngay IQ/USDT 100 1.000
Giao ngay JOE/USDT 1 10
Giao ngay KAN/USDT 100 1.000
Giao ngay KAR/USDT 1 10
Giao ngay KCAL/USDT 1 10
Giao ngay KDA/USDT 0,1 10
Giao ngay KLAY/USDC 1 10
Giao ngay KLAY/USDT 1 10
Giao ngay KONO/USDT 1 100
Giao ngay KP3R/USDT 0,001 0,1
Giao ngay LEASH/USDT 0,001 0,01
Giao ngay LEO/USDT 0,1 1
Giao ngay LITH/USDT 100 10.000
Giao ngay LON/USDT 0,1 10
Giao ngay LSK/USDT 0,1 1
Giao ngay MLN/USDT 0,01 0,1
Giao ngay MOVR/USDT 0,01 1
Giao ngay MRST/USDT 10 1.000
Giao ngay MXC/USDT 100 1.000
Giao ngay NMR/USDT 0,01 0,1
Giao ngay NULS/USDT 1 10
Giao ngay OM/USDT 10 100
Giao ngay OMI/USDT 1.000 10.000
Giao ngay ONE/USDT 10 100
Giao ngay OXT/USDT 1 100
Giao ngay PCI/USDT 1 100
Giao ngay PHA/USDT 1 10
Giao ngay POLS/USDT 1 10
Giao ngay PRQ/USDT 1 100
Giao ngay PSTAKE/USDT 1 100
Giao ngay RADAR/USDT 100 1.000
Giao ngay REP/USDT 0,01 1
Giao ngay REVV/USDT 10 100
Giao ngay RON/USDT 1 10
Giao ngay SC/USDT 100 1.000
Giao ngay SKEB/USDT 500 5.000
Giao ngay SKL/USDT 1 100
Giao ngay SPELL/USDT 100 10.000
Giao ngay SUN/USDT 100 1.000
Giao ngay SWFTC/USDT 100 1.000
Giao ngay T/USDT 10 100
Giao ngay TAKI/USDT 10 1.000
Giao ngay UMA/USDT 0,1 1
Giao ngay UTK/USDT 1 100
Giao ngay VSYS/USDT 10 1.000
Giao ngay WBTC/USDT 0,00001 0,0001
Giao ngay WIFI/USDT 10 100
Giao ngay WIN/USDT 10.000 100.000
Giao ngay WLD/USDT 10 1
Giao ngay WXT/USDT 100 1.000
Giao ngay XEM/USDT 10 100
Giao ngay XNO/USDT 1 10
Giao ngay XPR/USDT 100 1.000

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web OKX: [Quy tắc giao dịch] (https://www.okx.com/trade-market/info/spot)


Nếu bạn có lệnh bot giao dịch và số tiền giao dịch hiện tại nhỏ hơn số tiền giao dịch tối thiểu đã điều chỉnh thì các lệnh được đặt thông qua bot giao dịch sẽ bị ảnh hưởng và bị hủy. Khi lệnh chờ khớp của bạn bị hủy, các bot tương ứng đang hoạt động sẽ bị dừng lại.


Cảnh báo rủi ro: Trong phần tổng quan và thông tin nêu trên có thể có một số thông tin do bên thứ ba (không phải chúng tôi) cung cấp và chỉ dành cho mục đích thông tin, đào tạo. OKX không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu này và thông tin đó không tạo thành bất kỳ sự đại diện, bảo đảm hay bất kỳ hình thức tư vấn tài chính, đầu tư hoặc hình thức lời khuyên nào khác từ OKX. Thông tin đó có thể không phù hợp với tất cả mọi người; không nên dựa vào đó khi cân nhắc hoạt động giao dịch của một nhà đầu tư cụ thể; và, không nhằm mục đích, cũng không nên được hiểu là, một lời chào bán, khuyến nghị hoặc chào mời mua. Thông tin đó cũng không dành cho những người cư trú tại các khu vực pháp lý nơi việc cung cấp thông tin đó sẽ vi phạm luật pháp hoặc quy định của khu vực pháp lý đó. Tài sản kỹ thuật số có tính đầu cơ và biến động cao. Tính thanh khoản của nó có thể kém đi bất cứ lúc nào và nhà đầu tư có thể mất toàn bộ giá trị từ khoản đầu tư của mình. Trước khi giao dịch bất kỳ tài sản số nào, bạn cần tự nghiên cứu và đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của mình. OKX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu khi giao dịch tài sản kỹ thuật số. Vui lòng tham khảo [Điều khoản dịch vụ] (https://www.okx.com/help/terms-of-service) và [Tiết lộ Rủi ro & Tuân thủ] (https://www.okx.com/help/risk-compliance-disclosure) để biết thêm thông tin.


Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sự điều chỉnh này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua nhóm [OKX Telegram]https://t.me/OKExOfficial_English hoặc [Trung tâm Hỗ trợ]https://www.okx.com/help;;okex://supportcenter).


Đội ngũ OKX
Ngày 29/11/2023