OKX cho phép Giao dịch ký quỹ, Gửi Tiết kiệm và Hợp đồng vĩnh cửu BZZ

Phát hành vào 24 thg 6, 2021Cập nhật vào 4 thg 6, 2024Thời gian đọc: 3 phút

Người dùng thân mến,

Chúng tôi sẽ cho phép giao dịch ký quỹ và gửi tiết kiệm BZZ vào lúc 16:00 ngày 24 tháng 6. Giao dịch Hợp đồng vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT sẽ được niêm yết cùng lúc.

Bản cập nhật sẽ bao gồm cả giao diện web và ứng dụng cũng như API. Các chi tiết như sau:

I. Giao dịch ký quỹ và gửi tiết kiệm

1. Giao dịch ký quỹ giao ngay sẽ được kích hoạt cho các cặp sau: BZZ/USDT

2. Để biết chi tiết về tỷ lệ ký quỹ theo bậc, vui lòng tham khảo Các bậc vị thế vay ký quỹsau khi niêm yết chính thức.
3. Để biết hạn mức gửi Tiết kiệm, vui lòng tham khảo Quy định kinh doanh của gửi tiết kiệm sau khi niêm yết chính thức.

II. Giao dịch hợp đồng vĩnh cửu

Hợp đồng vĩnh cửu BZZUSDT:

Tính năng

Chi tiết

Tài sản cơ sở

Chỉ số BZZ/USDT

Tài sản thanh toán

USDT

Mệnh giá

0.1 BZZ

Báo giá

Giá trị 1 BZZ được tính bằng USDT tương đương

Tick size

0.01

Đòn bẩy

0.01-75 x

Funding rate

Clamp(MA(((mua cao nhất + bán thấp nhất) / 2 – giá chỉ số giao ngay)/giá chỉ số giao ngay – lãi suất), -0.75%, 0.75%), lãi suất = 0

Thời gian giao dịch

24/7

Lưu ý: Khi hợp đồng mới được đưa ra, phí bảo hiểm không ổn định. Để tránh các khoản phí bất hợp lý, giới hạn trên của Funding rate trước 11:00 ngày 24 tháng Sáu là 0,03%. Sau 18:00, giới hạn trên của Funding rate dự đoán sẽ được điều chỉnh trở lại mức 0,75% bình thường (Funding rate của giai đoạn này sẽ được tính vào lúc 15 giờ ngày 25 tháng 6).

Các quy tắc giới hạn giá của giao dịch hợp đồng vĩnh viễn BZZ ký quỹ bằng USDT cũng giống như các quy tắc của các loại tiền tệ khác. Vui lòng tham khảo hướng dẫn giao dịch hợp đồng vĩnh cửu của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Giao dịch Hợp đồng vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT: Thỏa thuận sử dụng và Hướng dẫn cho người dùng giao dịch Hợp đồng vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT trên OKX

Trân trọng,
OKX
Ngày 24 Tháng 6, 2021

Click Here to Download OKX App >>>

Click Here for OKX Twitter >>>

Click Here to Join OKX Official Community >>>