Yêu cầu quảng cáo P2P (USD)

Phát hành vào 31 thg 7, 2023Cập nhật vào 12 thg 7, 2024Thời gian đọc: 3 phút159

Đây là bản tóm tắt riêng về yêu cầu tiên quyết dành cho maker tạo quảng cáo, theo khu vực.

Bảng chú giải

Kỳ hạn Mô tả
Tuổi tài khoản tối thiểu Khoảng thời gian tối thiểu bạn trở thành người dùng đã đăng ký với chúng tôi
Số lệnh P2P đã hoàn thành tối thiểu Số lượng lệnh đã hoàn thành tối thiểu
Số người dùng P2P khác nhau tối thiểu đã giao dịch Số lượng người dùng khác nhau tối thiểu mà bạn đã giao dịch
Tỷ lệ hoàn thành P2P tối thiểu Tỷ lệ hoàn thành tối thiểu các giao dịch P2P của bạn
Số lệnh mua tối thiểu (trong vòng 6 tháng) Số lượng lệnh mua tối thiểu trong vòng 6 tháng
Số lệnh bán tối thiểu (trong vòng 6 tháng) Số lượng lệnh bán tối thiểu trong vòng 6 tháng
Số tiền giao dịch ròng tối thiểu (trong vòng 6 tháng) Mức lãi ròng tối thiểu (tổng giá trị mua trừ tổng giá trị bán) trong vòng 6 tháng gần nhất
Số lệnh nợ tối đa Số lượng tối đa các vụ khiếu nại mà bạn phải chịu trách nhiệm

Khu vực Châu Phi

Tiền pháp định Mặc định Loại quảng cáo Cấp người dùng Tuổi tài khoản tối thiểu Số lệnh đã hoàn thành tối thiểu Số người dùng tối thiểu đã giao dịch Tỷ lệ hoàn thành tối thiểu Tổng số lệnh mua tối thiểu Tổng số lệnh bán tối thiểu Số tiền giao dịch ròng tối thiểu Số lệnh nợ tối đa
USD 1 Mua Lite 30 ngày 30 25 80% 0 0 $3.000 100
2 Bán Lite 0 0 0 0 0 0 0 9999
3 Mua Siêu cấp 0 0 0 80% 0 0 0 9999
4 Bán Siêu cấp 0 0 0 0 0 0 0 9999
5 Mua Kim cương 0 0 0 80% 0 0 0 9999
6 Bán Kim cương 0 0 0 0 0 0 0 9999