Giao dịch Futures TRON (TRX) sắp ra mắt

Phát hành vào 13 thg 5, 2019Cập nhật vào 11 thg 4, 2024Thời gian đọc: 2 phút

Kính gửi quý khách hàng,

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng giao dịch futures TRON (TRX) sẽ hoạt động từ 08:00 ngày 20 tháng 5 năm 2019 (CET, UTC + 1). Chi tiết như sau:

Hệ thống tỷ lệ ký quỹ bảo trì theo tầng là gì?

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài sản kỹ thuật số liên quan đến rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến mất vốn đầu tư của bạn. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan và xem xét mức độ kinh nghiệm, mục tiêu đầu tư của bạn và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu cần thiết.

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn và chúng tôi đảm bảo với bạn các dịch vụ tốt nhất của chúng tôi mọi lúc.

Trân trọng,

OKX

Ngày 17 tháng 5 năm 2019