Lệnh giới hạn là gì?

Phát hành vào 22 thg 8, 2023Cập nhật vào 6 thg 5, 2024Thời gian đọc: 3 phút91

Lệnh giới hạn là gì?

Lệnh giới hạn cho phép bạn mua hoặc bán tiền mã hóa ở mức giá giới hạn do bạn xác định hoặc ở mức giá tốt hơn tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Ưu điểm của lệnh giới hạn là đảm bảo bạn sẽ không khớp lệnh ở mức giá không thuận lợi so với giá bạn đã chỉ định. Sự kiểm soát này cho phép bạn đợi thị trường đạt được mục tiêu giá cụ thể thay vì chấp nhận mức giá thị trường hiện tại.

Dù mang lại lợi thế chiến lược nhưng lệnh giới hạn có nhược điểm là lệnh của bạn có thể được khớp một phần hay không được khớp hoàn toàn.

Lệnh giới hạn hoạt động như thế nào?

Để đặt lệnh giới hạn, bạn chỉ định mức giá mà bạn sẵn sàng thực hiện giao dịch. Sau khi được thiết lập, lệnh của bạn sẽ được đặt trong sổ lệnh, chờ giá thị trường đạt đến giá giới hạn mà bạn chỉ định. Lệnh này trái ngược với lệnh thị trường - loại lệnh sẽ được khớp ngay lập tức tại mức giá thị trường hiện hành.

Khi giá thị trường đạt đến giá giới hạn được chỉ định, lệnh của bạn sẽ được khớp ở mức giá giới hạn hoặc tốt hơn.

Do lệnh giới hạn đóng góp thanh khoản vào sổ lệnh, phí maker sẽ được giảm.

Làm cách nào để đặt giá giới hạn?

Lệnh giới hạn mua chỉ được khớp ở giá giới hạn hoặc giá thấp hơn, trong khi lệnh giới hạn bán chỉ được khớp ở giá giới hạn hoặc giá cao hơn.

Ví dụ: nếu giá thị trường hiện tại của BTC/USDT là 50.000, giá giới hạn của lệnh mua phải thấp hơn 50.000. Tương tự, nếu bạn muốn đặt lệnh giới hạn bán, giá giới hạn của bạn phải cao hơn 50.000.

Nếu giá giới hạn ngược với mức giá bạn đã chỉ định trên sổ lệnh thì lệnh của bạn sẽ được khớp ngay lập tức dưới dạng lệnh thị trường với phí taker cao hơn.