Quy tắc hủy lệnh P2P là gì?

Phát hành vào 16 thg 8, 2023Cập nhật vào 3 thg 5, 2024Thời gian đọc: 3 phút602

Quy tắc hoạt động như thế nào?

Phân loại người dùng Điều kiện kích hoạt các hạn chế
Người dùng OKX mới: Hoàn thành ít hơn 3 lệnh giao dịch P2P kể từ khi đăng ký (bao gồm cả lệnh mua và lệnh bán) Hơn 5 lần hủy trước khi thanh toán trong cùng một ngày hoặc hơn 3 lần hủy sau khi chọn Hoàn tất thanh toán
Người dùng OKX cũ: Hoàn thành 3 lệnh giao dịch P2P trở lên kể từ khi đăng ký (bao gồm cả lệnh mua và lệnh bán) Hơn 3 lần hủy trước khi thanh toán trong cùng một ngày hoặc hơn 1 lần hủy sau khi chọn Hoàn tất thanh toán

Hạn chế hoạt động như thế nào?

Bạn sẽ bị cấm Mua P2P, Mua bằng Thẻ, cũng như công bố và sửa đổi lệnh mua.

Các mức thời gian hạn chế là gì?

Bạn sẽ bị khóa trong 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ hoặc cả ngày. Các hạn chế này sẽ được gỡ bỏ vào lúc 7:00 sáng cùng ngày.

Kích hoạt Thời gian hạn chế
Lần 1 Số lần hủy đạt giới hạn tối đa trong ngày. Lần kích hoạt đầu tiên sẽ khóa chức năng giao dịch P2P của bạn trong 15 phút.
Lần 2 Sau khi hết lệnh khóa 15 phút, lần kích hoạt thứ hai trong ngày sẽ khóa chức năng giao dịch P2P của bạn trong 30 phút.
Lần 3 Sau khi hết lệnh khóa 30 phút, lần kích hoạt thứ ba trong ngày sẽ khóa chức năng giao dịch P2P của bạn trong 1 giờ.
Lần 4 Sau khi hết lệnh khóa 1 giờ, lần kích hoạt thứ tư trong ngày sẽ khóa chức năng giao dịch P2P của bạn trong 4 giờ.
Lần 5 Hơn 4 lần kích hoạt mỗi ngày sẽ khóa chức năng giao dịch P2P của bạn suốt cả ngày.