Tại sao tôi cần điền các tag (tag/memo) khi rút hoặc nạp một số loại tiền mã hóa nhất định?

Phát hành vào 22 thg 8, 2023Cập nhật vào 29 thg 5, 2024Thời gian đọc: 3 phút124

Tag (tag/memo) là một chuỗi thông tin kỹ thuật số duy nhất được sử dụng để xác định địa chỉ nạp tiền. Thông tin này đảm bảo tiền được nạp vào đúng địa chỉ. OKX phân phối các tag khác nhau tới địa chỉ nạp tiền của người dùng một số loại tiền mã hóa nhất định do mạng lưới yêu cầu. Tag tồn tại theo cặp, một tag cho mỗi địa chỉ nạp tiền. Bạn cần điền cả địa chỉ nạp tiền và tag/memo trước khi gửi yêu cầu. Nếu không, tiền có thể sẽ không về đúng địa chỉ.

Ví dụ: bạn có thể tìm thấy cả địa chỉ nạp tiền và tag/memo trên trang nạp tiền trong ảnh chụp màn hình dưới đây:

App deposit with tag

Trang nạp tiền có cả địa chỉ nạp tiền và tag

Tôi nên làm gì nếu điền sai hoặc quên điền tag/memo?

Điều này có thể dẫn đến việc tiền không về đúng địa chỉ. Bạn có thể chuẩn bị sẵn chi tiết nạp/rút tiền và liên hệ ngay với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi bằng cách bắt đầu với chatbot AI: bạn có thể tìm thấy tính năng này trong Trung tâm hỗ trợ OKX trên trang web hoặc trong ứng dụng. Bạn cũng có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng thông qua chatbot.

Lưu ý: chi tiết nạp/rút tiền bao gồm: loại tiền mã hóa, số tiền, tag chính xác, tag bạn điền không chính xác và giá trị hash của giao dịch.