Tại sao tiền nạp của tôi không được ghi có?

Phát hành vào 1 thg 9, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 7 phút5.662

Sau đây là những lý do khả dĩ:

Xác nhận khối chậm trễ

Bạn có thể kiểm tra xem mình đã nhập đúng thông tin tiền nạp và trạng thái giao dịch trên blockchain hay chưa. Nếu giao dịch đã ở trên blockchain, bạn có thể kiểm tra xem giao dịch có đạt được số lần xác nhận cần thiết hay không. Bạn sẽ nhận được số tiền nạp của mình sau khi số tiền đó đạt số lần xác nhận cần thiết.

Nếu không thể tìm thấy khoản tiền nạp của bạn trên blockchain, bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của nền tảng tương ứng để được hỗ trợ.

Nạp nhiều loại tiền mã hóa khác nhau

Trước khi gửi yêu cầu nạp tiền, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn loại tiền mã hóa được nền tảng tương ứng hỗ trợ. Nếu không, hậu quả có thể là nạp tiền không thành công.
App deposit select cryptoChọn loại tiền mã hóa được nền tảng tương ứng hỗ trợ

Sai địa chỉ và mạng lưới

Trước khi gửi yêu cầu nạp tiền, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn mạng lưới được nền tảng tương ứng hỗ trợ. Nếu không, hậu quả có thể là nạp tiền không thành công.
App deposit select networkChọn mạng lưới nạp tiền được nền tảng tương ứng hỗ trợ trong trường Mạng lưới nạp tiền

Ví dụ: bạn muốn nạp ETH vào một địa chỉ BTC không tương thích. Điều này có thể dẫn đến kết quả là không nạp được tiền.

Trong trường hợp đó, bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để được trợ giúp.

Sai hoặc thiếu tag/memo/comment

Loại tiền mã hóa mà bạn muốn nạp có thể yêu cầu điền memo/tag/comment. Bạn có thể tìm thấy thong tin này trên trang nạp tiền OKX.
App deposit tag memoBạn có thể tìm thấy Tag trên trang nạp tiền của chúng tôi

Nếu bạn tìm thấy tag, hãy nhập tag vào trường Tag trên trang rút tiền của nền tảng tương ứng. Nếu không tìm thấy trường Tag trên nền tảng tương ứng, bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của nền tảng đó để được hỗ trợ.

Lưu ý: Nếu bạn nhập sai/thiếu tag, có thể dẫn đến kết quả nạp tiền không thành công. Trong trường hợp đó, bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để được trợ giúp.

Nạp tiền vào địa chỉ hợp đồng thông minh

Trước khi gửi yêu cầu nạp tiền, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn địa chỉ hợp đồng nạp tiền được nền tảng tương ứng hỗ trợ. Nếu không, hậu quả có thể là nạp tiền không thành công.
App deposit share detailsĐảm bảo địa chỉ hợp đồng nạp tiền được nền tảng tương ứng hỗ trợ

Tiền nạp phần thưởng blockchain

Lợi nhuận từ khai thác chỉ có thể được nạp vào ví của bạn. Bạn chỉ có thể gửi phần thưởng vào tài khoản OKX sau khi phần thưởng được nạp vào ví của bạn, vì OKX không hỗ trợ tiền nạp phần thưởng blockchain.

Gộp nhiều giao dịch nạp tiền

Khi bạn muốn nạp tiền, hãy đảm bảo bạn chỉ gửi một yêu cầu nạp mỗi lần. Nếu gửi nhiều yêu cầu vào một giao dịch nạp tiền, bạn sẽ không nhận được tiền nạp của mình. Trong trường hợp đó, bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để được trợ giúp.

Không thể đạt số tiền nạp tối thiểu

Trước khi gửi yêu cầu nạp tiền, hãy đảm bảo rằng bạn nạp số tiền tối thiểu có thể thấy trên trang nạp tiền OKX. Nếu không, hậu quả có thể là nạp tiền không thành công.
CT-app-deposit on chain view minimum depositĐảm bảo bạn nạp số tiền nạp tối thiểu được hiển thị trên trang Nạp tiền của chúng tôi