Symbiosis Finance
Bắt đầu khai thác
15:00 15 thg 12, 2021
Kết thúc khai thác
15:00 16 thg 12, 2021
Điều kiện tham gia
Xác minh danh tính
Cách hoạt động
Giới hạn staking cá nhân
0 OKB
Chi tiết dự án

Symbiosis Finance là một giao thức thanh khoản đa chuỗi phi tập trung tổng hợp thanh khoản giao dịch trên tất cả các máy ảo Ethereum (EVM) và các blockchain tương thích không phải EVM. Giao thức này cho phép người dùng hoán đổi token giữa tất cả các chuỗi, trong khi vẫn là chủ sở hữu duy nhất của nguồn tiền và duy trì mức trượt giá thấp.

Tổng lượng cung
100.000.000
Loại token
ERC20
Thành viên nhóm
Will K
Will K
CEO
Alexey L
Alexey L
CTO
Nick A
Nick A
CMO
Đã kết thúc
Sự kiện khai thác đã kết thúc. Bạn sẽ nhận tiền mã hóa đã stake và phần thưởng vào tài khoản Funding trong vòng 2 giờ.