Bài viết

OKX Tiên Phong Ra Mắt Các Tiêu Chuẩn Token Inscription Atomicals, Stamps, Runes Và Doginals Trên Ví Và Thị Trường Web3

SAN FRANCISCO, ngày 23/1/2024OKX, công ty công nghệ Web3 hàng đầu, hôm nay thông báo sẽ trở thành công ty đầu tiên ra mắt hỗ trợ cho bốn tiêu chuẩn token inscription (bản khắc dữ liệu) mới trên nền tảng của mình với Atomicals (ARC-20), Stamps (SRC-20), Runes, và Dogecoin's Doginals (DRC-20), sẽ được thêm vào Ví Web3 OKX trong khi DRC-20 và ARC-20 sẽ được thêm vào Thị trường Web3 trong vài tuần tới. Việc tích hợp này sẽ giúp OKX trở thành hệ sinh thái inscription toàn diện hàng đầu trong Web3.

Vào ngày 05/02, Ví Web3 OKX sẽ bắt đầu tích hợp tiêu chuẩn token Bitcoin, SRC-20, cho phép người dùng xem và chuyển các tiêu chuẩn inscription này. Sau đó vào cuối tháng 02, Ví Web3 OKX sẽ tích hợp các tiêu chuẩn ARC-20 và DRC-20 và Runes-alpha. Thị trường OKX cũng sẽ tích hợp các tiêu chuẩn DRC-20 và ARC-20 vào cuối tháng 02, mang đến cho hàng triệu người dùng khả năng mua và bán bản khắc dữ liệu DRC-20 và ARC-20 mà không mất phí. Sau sự kiện Bitcoin halving, hỗ trợ cho Runes sẽ trở nên khả dụng.

Công cụ inscription (tạo bản khắc) hiện hỗ trợ đúc bản khắc dữ liệu trên 23 mạng, bao gồm Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Polygon, Chuỗi BNB, Avalanche-C, Arbitrum One và nhiều mạng khác.

Với những cải tiến này, Thị trường OKX sẽ là thị trường inscription lớn nhất trong ngành với tính năng giao dịch không mất phí trong bối cảnh các tiêu chuẩn token ngày một mở rộng.

Khắc dữ liệu OKX là dịch vụ tiên tiến nhất trong ngành với khả năng kiểm tra lỗi hex, tính thanh khoản qua nhiều tiêu chuẩn bản khắc, khả năng khắc hàng loạt và phát hiện lỗi tự động. Trải nghiệm giao dịch không mất phí này trên nhiều chuỗi giúp mở khóa sức mạnh của inscription đối với người dùng hằng ngày trên những blockchain chính nhằm hỗ trợ việc áp dụng và đẩy mạnh giai đoạn tiếp theo trong quá trình phát triển Web3.

Giám đốc Sáng tạo của OKX, Jason Lau, cho biết: "OKX cố gắng thúc đẩy việc áp dụng phổ biến các công nghệ hàng đầu của Web3. Và hệ sinh thái inscription mới của chúng tôi là bằng chứng cho cam kết đối với sứ mệnh này. Bằng cách trao quyền cho người dùng dễ dàng mua, bán, tạo và giao dịch các tiêu chuẩn token hàng đầu trên một nền tảng với phí giao dịch 0 đồng, OKX đang đơn giản hóa việc truy cập và xóa bỏ rào cản để người dùng có thể khám phá và nhận ra tiềm năng của bản khắc dữ liệu.”

Tìm hiểu thêm về việc đúc, mua và bán bản khắc dữ liệu tại https://www.okx.com/landingpage/inscription-roadmap

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này có thể chứa nội dung về các sản phẩm không có sẵn ở khu vực của bạn. Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không thừa nhận trách nhiệm/trách nhiệm pháp lý nào đối với các sai sót hoặc thiếu sót được trình bày ở đây. Bài viết này thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả chứ không thể hiện quan điểm của OKX. Bài viết không nhằm mục đích cung cấp bất kỳ lời khuyên nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) lời khuyên hay đề xuất đầu tư; (ii) lời đề nghị hoặc chào mua, bán hoặc nắm giữ tài sản số, hoặc (iii) lời khuyên tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Việc nắm giữ tài sản số, trong đó có stablecoin và NFT, có mức độ rủi ro cao, biến động lớn và thậm chí có thể trở thành vô giá trị. Bạn nên cân nhắc kỹ xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản số có phù hợp với mình hay không (tùy theo điều kiện tài chính của bạn). Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư nếu có thắc mắc về trường hợp cụ thể của mình. Các tính năng của OKX Web3, kể cả Ví OKX Web3 và Thị trường NFT trên OKX, đều phải tuân theo các điều khoản dịch vụ riêng tại www.okx.com.
© 2023 OKX. Có thể sao chép hoặc phân phối toàn bộ bài viết này, hoặc dùng đoạn trích từ 100 từ trở xuống trong bài viết này, cho mục đích phi thương mại. Mọi hành vi sao chép hoặc phân phối toàn bộ bài viết đều cần nêu rõ: "Bài viết này thuộc bản quyền của © 2023 OKX và được sử dụng với sự cho phép". Các đoạn trích hợp lệ phải trích dẫn tên của bài viết và đưa phần ghi công vào, ví dụ: "Tên bài viết, [tên tác giả nếu có], © 2023 OKX". Không được tạo tác phẩm phái sinh hay dùng bài viết này cho mục đích khác.
Mở rộng
Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm