Bài viết

Công ty OKX Middle East Fintech FZE được Cơ quan Quản lý Tài sản ảo ở Dubai cấp giấy phép VASP

Giấy phép này hiện chưa cho phép hoạt động và vẫn phải đáp ứng các điều kiện cụ thể và đủ điều kiện để được phê duyệt hoạt động.

Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 16 tháng 1 năm 2024 -- OKX Middle East Fintech FZE, công ty con tại Dubai của OKX, một công ty công nghệ Web3 và sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu, hôm nay thông báo rằng họ đã nhận được giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) từ Cơ quan quản lý tài sản ảo Dubai (VARA) cho VA Exchange Services (các dịch vụ sàn giao dịch tài sản ảo). Giấy phép vẫn chưa cho phép hoạt động cho đến khi công ty đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện còn lại và một số yêu cầu bản địa hóa do VARA quy định. Sau đó, công ty sẽ có thể bắt đầu hoạt động sau khi được tái xác nhận là đã đáp ứng các điều kiện trên, và được phê duyệt theo quy định.

Sau khi đi vào hoạt động, giấy phép VASP sẽ cho phép OKX khu vực Trung Đông cung cấp gói dịch vụ tài sản ảo được cấp phép và cung cấp dịch vụ giao dịch giao ngay và cặp giao dịch giao ngay cho khách hàng tổ chức và bán lẻ đủ điều kiện thông qua Ứng dụng OKX và sàn giao dịch OKX.com.

OKX cam kết duy trì các nguyên tắc bảo vệ thị trường và nhà đầu tư mạnh mẽ. Bằng cách giao dịch trên nền tảng được quản lý dưới sự giám sát của VARA ở Dubai, người dùng sẽ được hưởng mức độ bảo vệ người tiêu dùng nâng cao.

Rifad Mahasneh, Tổng Giám đốc OKX khu vực MENA, cho biết: “Tương lai của tài sản kỹ thuật số và thị trường vốn nằm trong tay các đơn vị được quản lý và Dubai, cùng với VARA, đã thành công trong việc thiết lập một môi trường đặc biệt thúc đẩy sự phát triển của các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Khu vực MENA có tiềm năng to lớn để trở thành trung tâm xuất sắc cho Web3 và tài sản ảo. Chúng tôi háo hức mong đợi cơ hội để nâng cao hơn nữa hệ sinh thái vốn đã phát triển mạnh mẽ trên toàn khu vực.”

Tim Byun, Giám đốc Quan hệ Chính phủ Toàn cầu của OKX, cho biết: “Dubai và VARA là những cơ quan dẫn đầu thế giới về quản lý tiền mã hóa bằng cách thiết lập khuôn khổ kịp thời, toàn diện và được xây dựng ngay từ đầu cho tài sản ảo và Web3. Giấy phép này là một bước quan trọng đối với OKX khi chúng tôi chuyển từ hệ thống dựa trên sự tin cậy sang hệ thống phi tín nhiệm (trustless) và trao quyền cho người dùng kiểm soát tương lai tài chính của họ. Dubai là một thị trường quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi rất vui mừng được xây dựng mối quan hệ bền chặt với người dùng của mình cũng như đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái tiền mã hóa và Web3.”

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Nội dung này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể bao gồm các sản phẩm không khả dụng ở khu vực của bạn. Nội dung không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên hay đề xuất đầu tư; (ii) lời đề nghị hoặc chào mua, bán hoặc nắm giữ tài sản số, hoặc (iii) lời khuyên tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Việc nắm giữ tài sản số, bao gồm stablecoin và NFT, có mức độ rủi ro cao và biến động lớn. Bạn nên cân nhắc kỹ xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản số có phù hợp với mình hay không (tùy theo điều kiện tài chính của bạn). Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư nếu có thắc mắc về trường hợp cụ thể của mình. Thông tin (bao gồm dữ liệu thị trường và thông tin thống kê, nếu có) xuất hiện trong bài đăng này chỉ nhằm cung cấp thông tin chung. Mặc dù đã hết sức cẩn thận khi chuẩn bị dữ liệu và biểu đồ này nhưng chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi sai sót thực tế hoặc thiếu sót được trình bày trong tài liệu này. Cả Ví OKX Web3 và Thị trường NFT trên OKX đều phải tuân theo các điều khoản dịch vụ riêng tại www.okx.com.

© 2024 OKX. Có thể sao chép hoặc phân phối toàn bộ bài viết này, hoặc dùng đoạn trích từ 100 từ trở xuống trong bài viết này, cho mục đích phi thương mại. Mọi hành vi sao chép hoặc phân phối toàn bộ bài viết đều cần nêu rõ: "Bài viết này thuộc bản quyền của © 2024 OKX và được sử dụng với sự cho phép". Các đoạn trích hợp lệ phải trích dẫn tên của bài viết và đưa phần ghi công vào, ví dụ: "Tên Bài viết, [tên tác giả nếu có], © 2024 OKX". Không được tạo tác phẩm phái sinh hay dùng bài viết này cho mục đích khác.
Mở rộng
Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm