Bài viết

OKX đầu tư vào Monad Labs nhằm thúc đẩy đổi mới về Web3 và Điện toán phi tập trung

Chúng tôi vui mừng thông báo khoản đầu tư chiến lược của mình vào Monad Labs, công ty phát triển nền tảng hợp đồng thông minh chuyển tiếp dành cho nhà phát triển, sẵn sàng cách mạng hóa không gian kỹ thuật số phi tập trung.

Khoản đầu tư này nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ các dự án đổi mới đi đầu trong công nghệ blockchain và hệ sinh thái phi tập trung.

Monad Labs, công ty đi đầu về đổi mới, cung cấp một nền tảng mang tính cách mạng giúp mở rộng quy mô Ethereum lên 1000 lần thông qua việc thực thi song song và quy trình siêu vô hướng của các giao dịch Ethereum. Bằng cách kết hợp các công nghệ tiên tiến với trọng tâm là khả năng mở rộng và hiệu quả, Monad Labs đang tiên phong mở ra một kỷ nguyên mới về điện toán phi tập trung, cho phép các nhà phát triển và người dùng khai thác tối đa tiềm năng của Web3.

Khoản đầu tư của chúng tôi sẽ trang bị cho Monad Labs những nguồn lực và sự hỗ trợ cần thiết để đẩy nhanh quá trình phát triển và áp dụng nền tảng của nó. Monad Labs nhằm mục đích cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phi tập trung (dApps) hiệu suất cao có thể mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu áp dụng đại trà, mở ra một kỷ nguyên mới về đổi mới và khả năng tiếp cận trong không gian blockchain.

Là một nhà đầu tư nổi bật trong lĩnh vực blockchain, chúng tôi vẫn cam kết tìm kiếm và nuôi dưỡng các dự án thể hiện tiềm năng thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong ngành. Khoản đầu tư vào Monad Labs phản ánh niềm tin của chúng tôi vào công nghệ và tầm nhìn của nhóm, cũng như sự cống hiến của họ trong việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong hệ sinh thái blockchain.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Nội dung này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể bao gồm các sản phẩm không khả dụng ở khu vực của bạn. Nội dung không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên hay đề xuất đầu tư; (ii) lời đề nghị hoặc chào mua, bán hoặc nắm giữ tài sản số, hoặc (iii) lời khuyên tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Việc nắm giữ tài sản số, bao gồm stablecoin và NFT, có mức độ rủi ro cao và biến động lớn. Bạn nên cân nhắc kỹ xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản số có phù hợp với mình hay không (tùy theo điều kiện tài chính của bạn). Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư nếu có thắc mắc về trường hợp cụ thể của mình. Thông tin (bao gồm dữ liệu thị trường và thông tin thống kê, nếu có) xuất hiện trong bài đăng này chỉ nhằm cung cấp thông tin chung. Mặc dù đã hết sức cẩn thận khi chuẩn bị dữ liệu và biểu đồ này nhưng chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi sai sót thực tế hoặc thiếu sót được trình bày trong tài liệu này. Cả Ví OKX Web3 và Thị trường NFT trên OKX đều phải tuân theo các điều khoản dịch vụ riêng tại www.okx.com.

© 2024 OKX. Có thể sao chép hoặc phân phối toàn bộ bài viết này, hoặc dùng đoạn trích từ 100 từ trở xuống trong bài viết này, cho mục đích phi thương mại. Mọi hành vi sao chép hoặc phân phối toàn bộ bài viết đều cần nêu rõ: "Bài viết này thuộc bản quyền của © 2024 OKX và được sử dụng với sự cho phép". Các đoạn trích hợp lệ phải trích dẫn tên của bài viết và đưa phần ghi công vào, ví dụ: "Tên Bài viết, [tên tác giả nếu có], © 2024 OKX". Không được tạo tác phẩm phái sinh hay dùng bài viết này cho mục đích khác.
Mở rộng
Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm