Giao dịch Nhanh P2P

Mua BTC bằng USD

Giao dịch Nhanh P2P tìm giá mua BTC tốt nhất cho bạn trong số những lựa chọn hiện có trên thị trường P2P.

Bạn thanh toán
Bạn nhận
 
  Không tính
quảng cáo cần được xác minh
Giá tham chiếu 

Cách mua BTC bằng USD thông qua Giao dịch Nhanh P2P

Khớp với giá chào BTC tốt nhất

Khớp với giá chào BTC tốt nhất

Chọn BTC và USD, rồi nhập số lượng bạn muốn mua.

Thanh toán bằng USD

Thanh toán bằng USD

Chọn quảng cáo BTC ưu tiên của bạn và thanh toán cho người bán trong thời gian quy định.

Nhận BTC

Nhận BTC

Sau khi người bán xác nhận khoản thanh toán, bạn sẽ nhận được BTC trong tài khoản của mình.