Số tiền tối đa bạn có thể vay được xác định dựa trên ba yếu tố: khoản vay khả dụng dựa trên số dư tiền mã hoá trong giao dịch ký quỹ trên tài khoản của bạn, số tiền vay tối đa dựa trên bậc tài khoản chính của bạn, hoặc giới hạn ký quỹ cho bậc tài khoản của bạn, tùy theo giá trị nào thấp hơn. Để biết chi tiết về quy tắc và bậc ký quỹ, hãy tham khảo: bậc vị thế cho vay ký quỹ.

Không có dữ liệu

Ví dụ:

1.Alice có 600.000 USDT để giao dịch BTC/USDT và với đòn bẩy 5x, cô ấy có thể vay thêm 2.400.000 USDT. Tuy nhiên, số tiền tối đa mà cô ấy có thể vay (tức giới hạn vay) là 2.000.000 USDT.

2. Bob có 200.000 USDT để giao dịch BTC/USDT và đòn bẩy 5x cho phép anh ấy vay thêm 800.000 USDT, số tiền này không vượt quá giới hạn vay.

Lưu ý rằng giới hạn vay tối đa của từng cá nhân sẽ có sự khác nhau tùy theo cặp giao dịch. Ngay cả khi bạn vay 2.000.000 USDT để giao dịch BTC/USDT, bạn vẫn có thể vay thêm 500.000 USDT để giao dịch XRP/USDT. Để giảm thiểu rủi ro cho bạn, chúng tôi cũng xem xét các yếu tố khác khi tính toán giới hạn. Bạn có thể thấy số tiền cuối cùng trên trang giao dịch ký quỹ.