Co dělat v případě chyby v obchodování

Publikováno dne 30. 6. 2022Aktualizováno dne 5. 7. 2024Doba čtení: 2 min49

Co znamená, že došlo k chybě v obchodování?

Chyby v obchodování jsou jakékoli nesprávné obchody, které byly provedeny v dobré víře, například záměna obchodu jednoho uživatele za jiný při obchodování s několika protistranami současně. Pokud je cenová akce krátce po uzavření obchodu v opačném směru nebo pokud před provedením obchodu nebyla provedena dostatečná kontrola, nepovažuje se to za chybu v obchodování. Očekáváme, že uživatelé blokového obchodování OKX jsou zkušení a zběhlí, a že proto věnují čas tomu, aby pochopili, jak správně používat platformu a produkty, a že budou při zadávání a přijímání nabídek postupovat s přiměřenou opatrností a provádět kontroly.

Společnost OKX nenese žádnou odpovědnost ani finanční odpovědnost za chyby v obchodování.

Jak mám reagovat, když jsem udělal/a chybu v obchodování?

Nejlepší bude, když se co nejdříve obrátíte na protistranu a začnete jednat o řešení. Společnost OKX nemůže zneplatnit žádné obchody prováděné OTC s jiným uživatelem. Jediný způsob, jak vyřešit chybu v obchodování, je dohodnout se s protistranou na tom, jak nejlépe postupovat. Doporučujeme našim uživatelům, aby při projednávání a řešení těchto záležitostí projevovali profesionální zdvořilost, a tím podpořili prostředí důvěry a respektu mezi stranami na platformě.

Co se stane, pokud jsem udělala chybu v obchodu a moje protistrana je anonymní?

V takovém případě se obraťte na svého správce účtu nebo na náš tým podpory na preferované platformě. Vaším jménem pak protistraně vysvětlíme vaši situaci, přičemž budeme respektovat její přání zůstat v anonymitě, a budeme pracovat na řešení.