Câu Hỏi Thường Gặp về Giao Dịch và Khắc BRC20

Phát hành vào 20 thg 12, 2023Cập nhật vào 6 thg 5, 2024Thời gian đọc: 6 phút335

1. Cách khắc BRC-20?

Bạn có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu thêm về cách khắc BRC20.

2. Tại sao giao dịch BRC-20 của tôi không được xác nhận?

Khắc và giao dịch BRC-20 yêu cầu xác nhận khối trên mạng BTC. Vì lượng giao dịch tăng đột ngột gây nghẽn mạng, giao dịch của bạn có thể mất 1-2 ngày để được xác nhận hoàn toàn. Nếu giao dịch hiển thị trạng thái đang xác nhận, bạn có thể theo dõi tiến trình trên Mempool. Bạn nên kiên nhẫn chờ đợi xác nhận khối hoàn tất.

3. Tại sao bản khắc dữ liệu BRC-20 của tôi không thành công?

Có thể là do một số nguyên nhân sau đây:

 • Không đủ phí gas trong quá trình khắc
 • Mạng BTC bị nghẽn
 • Trạng thái đúc hiển thị đã hoàn tất nhưng giao dịch của bạn vẫn đang chờ xác nhận trên blockchain.
  Lưu ý: Nếu quá trình khắc không thành công, phí gas sẽ bị mất và không thể được hoàn lại bởi phí gas do thợ đào tính.

4. Cách sử dụng công cụ khắc dữ liệu chuỗi EVM?

Dưới đây là hướng dẫn đơn giản về cách sử dụng công cụ khắc dữ liệu chuỗi EVM:

 1. Đi đến , chọn __Thị trường > Ordinals__và chọn Trung tâm khắc dữ liệu.
  CT-app-web3-brc20 inscription centerMở công cụ khắc dữ liệu trong Ví
 2. Chọn mạng mà bạn muốn khắc dữ liệu trong trường Mạng
 3. Chọn Đơn lẻ nếu bạn chỉ muốn khắc dữ liệu đơn lẻ. Nếu muốn khắc nhiều dữ liệu khác nhau cùng một lúc, bạn có thể chọn Hàng loạt.
 4. Nhập dữ liệu giao dịch của bạn vào trường Chế độ văn bản, loại bỏ "data:," vì nó đã được điền sẵn bởi hệ thống
 5. Chọn tần suất ưa thích trong trường Lặp lại giao dịch
  Lưu ý: số dữ liệu giao dịch mà bạn nhập đại diện cho số lượng chữ ký cần thiết cho quá trình khắc
 6. Chọn Xác nhận để hoàn tất giao dịch khắc dữ liệu
  CT-app-web3- inscription detailsĐiền tất cả chi tiết khắc dữ liệu để tạo giao dịch

5. Cách mua và bán token BRC-20?

Bạn có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu thêm về cách mua bán token BRC20.

6. Tôi nên làm gì nếu không đủ token BTC?

Bạn có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu thêm về cách quản lý tài sản khi bạn không có đủ token BTC.

7. Cách mở khóa UTXO?

Sau đây là hướng dẫn đơn giản về cách mở khóa UTXO:

 1. Đi đến , chọn BTC, tiếp đến chọn UTXO
 2. Chọn tài sản UTXO mà bạn muốn mở khóa và chọn Mở khóa UTXO
  Lưu ý: Chọn tất cả nếu bạn muốn mở khóa tất cả tài sản UTXO hiện có
  CT-app-web3-unlocked UTXOChọn giao dịch UTXO mà bạn muốn mở khóa

Lưu ý:

 • Hãy đảm bảo tài sản UTXO không liên kết với bản khắc dữ liệu hoặc NFT hợp lệ để tránh bị mất NFT hoặc tài sản BRC-20 đã liên kết
 • Tài sản UTXO đã mở khóa sẽ được hiển thị tại Đã mở khóa. Nếu bạn mở khóa nhầm UTXO được liên kết với NFT hoặc bản khắc dữ liệu hợp lệ, bạn có thể chọn Khôi phục để khôi phục. Lưu ý, tài sản đã khôi phục chỉ có thể được sử dụng làm phí gas, không phải phí khắc. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến quá trình khắc dữ liệu trên địa chỉ ví của bạn.