Cách liên kết ứng dụng trình xác thực?

Phát hành vào 29 thg 8, 2023Cập nhật vào 15 thg 7, 2024Thời gian đọc: 4 phút885

Giúp tài khoản của bạn an toàn hơn bằng cách liên kết một ứng dụng trình xác thực. Bạn có thể liên kết với bất kỳ ứng dụng trình xác thực nào bạn muốn.

Lưu ý: bạn có thể tắt hoặc thay đổi ứng dụng trình xác thực bất cứ lúc nào bạn muốn. Tuy nhiên, để bảo vệ tài sản, bạn sẽ không thể rút tiền trong vòng 24 giờ sau khi thay đổi ứng dụng trình xác thực.

Trên ứng dụng

 1. Mở ứng dụng OKX, truy cập Trung tâm người dùng > Hồ sơ và cài đặt > Bảo mật > Trung tâm bảo mật

  CT-account-howtolinkauthenticator-app1-vt

  Tìm Trung tâm bảo mật trong mục Hồ sơ và cài đặt

 2. Trong Trung tâm bảo mật, chọn Ứng dụng trình xác thực để bắt đầu thiết lập

 3. Chọn Tiếp theo để tiếp tục

 4. Làm theo hướng dẫn để thiết lập, đừng quên lưu key thiết lập của bạn

 5. Hoàn thành xác minh 2FA. Bạn sẽ nhận được xác nhận qua email/SMS khi đổi ứng dụng trình xác thực thành công

Trên web

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại okx.com và truy cập Trung tâm bảo mật (Biểu tượng hồ sơ > Bảo mật)

  Security Center in Account Web

  Mở trang Bảo mật

 2. Tìm Ứng dụng trình xác thực trong Trung tâm bảo mật và chọn Thiết lập

  ct-web-link-authenticator

  Tìm ứng dụng trình xác thực trong Trung tâm bảo mật

 3. Mở ứng dụng trình xác thực hiện có của bạn hoặc tải xuống và cài đặt một ứng dụng trình xác thực, quét mã QR hoặc nhập thủ công Key thiết lập trong ứng dụng để nhận mã xác minh gồm 6 chữ số

 4. Hoàn thành mã qua email/điện thoại, mã ứng dụng trình xác thực và chọn Xác nhận. Ứng dụng trình xác thực của bạn sẽ được liên kết thành công

  ct-web-link-authenticator-app

  Liên kết trang ứng dụng trình xác thực