Làm thế nào để tôi nạp tiền? (ứng dụng)

Phát hành vào 22 thg 8, 2023Cập nhật vào 12 thg 5, 2024Thời gian đọc: 5 phút14.385

Bắt đầu

Có 2 cách để bạn nạp tiền vào tài khoản:

 1. Mở ứng dụng OKX của bạn, chọn Nạp

  App User Center

  Mở trang Nạp tiền từ Trang chủ

 2. Mở ứng dụng OKX của bạn, truy cập Tài sản, và chọn Nạp

  CT-app-pro-asset page

  Mở trang Nạp tiền từ Tài sản

## Nạp on-chain

CT-app-pro-deposit method

Chọn Nạp tiền mã hóa từ trang Tài sản

 1. Chọn loại tiền mã hoá mà bạn muốn nạp, sau đó chọn mạng nạp trong trường mạng Nạp

  App deposit select crypto

  ![Giao dịch nạp tiền trên ứng dụng]*Chọn loại tiền mã hóa bạn muốn nạp trên trang Nạp tiền*

  App deposit select network

  ![Mngj lưới chọn nạp tiền trên ứng dụng]*Chọn mạng được hỗ trợ bởi nền tảng tương ứng của bạn trên trang Nạp tiền*

 2. Sau đó, hệ thống sẽ tự động khởi tạo thông tin chi tiết về việc nạp tiền

 3. Chọn tài khoản OKX của bạn trong trường Nạp vào để nhận giao dịch

  CT-app-deposit on chain-select deposit account

  Bạn cũng có thể chọn tài khoản OKX mà mình muốn nhận tiền nạp*

 4. Bạn có thể chọn Sao chép để sao chép địa chỉ nạp vào ứng dụng nền tảng rút tiền của mình hoặc quét mã QR bằng ứng dụng nền tảng rút tiền nhằm thực hiện Nạp.

  CT-app-deposit on chain-copy deposit address

  ![Chọn tài khoản OKX nạp tiền trên ứng dụng]*Chi tiết nạp được khởi tạo và bạn có thể sao chép địa chỉ hoặc quét mã QR. Bạn cũng có thể chọn tài khoản OKX mà mình muốn nhận tiền nạp*

 5. Bạn có thể chọn Chia sẻ chi tiết nạp để sẻ chia với bạn bè và gia đình

  CT-app-deposit on chain-share deposit details

  ![Chia sẻ chi tiết nạp tiền trên ứng dụng]*Chọn chia sẻ chi tiết nạp trên trang Chi tiết Nạp*

Lưu ý:

 • - Đảm bảo sự tương đồng giữa tiền mã hóa và mạng đã chọn trên cả OKX và nền tảng rút tiền của bạn để thực hiện Nạp thành công. Nếu không, bạn sẽ mất tài sản của mình.

 • - Bạn có thể tìm thấy số tiền tối thiểu, số lần xác nhận yêu cầu và địa chỉ liên hệ trên trang Nạp

 • - Bạn sẽ không nhận được tài sản của mình nếu nạp lượng tiền mã hóa ít hơn số tiền tối thiểu.

 • - Một số loại tiền mã hóa (ví dụ: XRP) thường tạo tag/memo dưới dạng một chuỗi số. Bạn cần nhập cả địa chỉ nạp và tag/memo khi thực hiện nạp. Nếu không, bạn sẽ mất tài sản của mình. Bấm vào đây để tìm hiểu thêm về cách nạp tiền mã hóa bằng tag/memo.