Thế nào là tài sản không thể giao dịch?

Phát hành vào 26 thg 9, 2023Cập nhật vào 27 thg 5, 2024Thời gian đọc: 4 phút1.493

Thế nào là tài sản không thể giao dịch?

Tài sản không thể giao dịch là loại tiền mã hóa mà OKX không hỗ trợ và không thể giao dịch. Để tìm hiểu thêm về cách rút tài sản không thể giao dịch của bạn, hãy xem Tôi cần làm gì nếu vô tình nạp tiền mã hóa mà OKX không hỗ trợ?

Tuy nhiên, để cải thiện trải nghiệm người dùng, chúng tôi hỗ trợ rút tài sản không thể giao dịch.

Lưu ý: Không có sự hợp tác nào giữa OKX và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào đối với tài sản không thể giao dịch mà OKX không hỗ trợ. OKX không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh liên quan đến tài sản không thể giao dịch của bạn và bạn cần quản lý cẩn thận các tài sản đó để tránh mọi tổn thất.

Các loại tài sản không thể giao dịch

  • Loại tiền mã hóa mà OKX không hỗ trợ

  • Loại tiền mã hóa được gửi đến các mạng lưới mà OKX không hỗ trợ

  • Tiền mã hóa đã hoặc sẽ bị hủy niêm yết khỏi OKX

  • Airdrop tiền mã hóa

Dưới đây là thông tin chi tiết về 4 loại tài sản không thể giao dịch này:

1. Loại crypto mà OKX không hỗ trợ

OKX hiện hỗ trợ hơn 300 loại crypto, nhưng vẫn có một số loại crypto mà OKX không hỗ trợ. Nếu không chắc chắn liệu một loại tiền mã hóa nào đó có khả dụng trên OKX hay không, bạn luôn có thể hỏi đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trước khi gửi.

2. Loại crypto được gửi đến các mạng lưới mà OKX không hỗ trợ

Mỗi loại crypto có thể mở khóa token trên các mạng lưới khác nhau. Tuy nhiên, có thể OKX chỉ hỗ trợ một số mạng lưới tiền mã hóa nhất định. Nếu gửi crypto tới OKX qua các mạng lưới không được hỗ trợ, bạn sẽ không thể sử dụng và giao dịch tài sản trong OKX.

Hãy lấy USDT – một stablecoin – làm ví dụ. Hiện tại, OKX hỗ trợ 6 mạng lưới dựa trên USDT:

  • TRC20

  • ERC20

  • Polygon

  • Avalanche C-Chain

  • Arbitrum one

  • Optimism

3. Loại tiền mã hóa sẽ bị hủy niêm yết khỏi OKX

Loại tiền mã hóa sẽ bị hủy niêm yết khỏi OKX là loại tiền mã hóa mà OKX đã ngừng giao dịch nhưng vẫn khả dụng để rút tiền. Sau khi OKX ngừng giao dịch một loại crypto nào đó, các khoản tiền nạp của loại crypto này cũng sẽ bị tạm dừng.

4. Airdrop tiền mã hóa

Đối với airdrop tiền mã hóa không hỗ trợ giao dịch, bạn không thể giao dịch các loại tiền mã hóa này trên OKX.