Tôi cần làm gì nếu vô tình nạp loại tiền mã hóa mà OKX không hỗ trợ?

Phát hành vào 26 thg 9, 2023Cập nhật vào 3 thg 7, 2024Thời gian đọc: 7 phút391

Để cải thiện trải nghiệm người dùng, chúng tôi hỗ trợ rút tài sản không thể giao dịch. (Lưu ý rằng OKX không hề hợp tác với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào cho các tài sản không thể giao dịch mà chúng tôi hiện chưa hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh liên quan đến các tài sản không thể giao dịch của bạn và bạn nên quản lý cẩn thận các tài sản đó để tránh mọi tổn thất.)

Nếu vô tình nạp tiền mã hóa không được hỗ trợ vào tài khoản của mình trên nền tảng của chúng tôi, bạn sẽ không thể sử dụng hoặc giao dịch những tài sản này. Tuy nhiên, giờ đây bạn có thể dễ dàng tự rút tài sản.

Hãy làm như sau:

Trên ứng dụng

 1. Mở ứng dụng OKX, truy cập Tài sản, và chọn Rút

 2. Tìm Tài sản không thể giao dịch và chọn loại tiền mã hóa bạn muốn rút
  Lưu ý: Bạn chỉ có thể rút tiền mã hóa không thể giao dịch mà OKX hỗ trợ rút tiền.

  App untradeable assets

  Chọn Tài sản không thể giao dịch trên trang Rút tiền

 3. Nhập địa chỉ rút tiền và số tiền bạn muốn rút vào trường Địa chỉ/Tên miềnSố tiền rút

 4. Trong trường Chọn tài khoản để thanh toán phí mạng, hãy chọn tài khoản bạn muốn để thanh toán phí

 5. Đảm bảo tất cả chi tiết đều chính xác và chọn Gửi để xác nhận giao dịch

  Withdraw untradable assets (app)

  Nhập địa chỉ rút tiền, số tiền rút và tài khoản ưa thích để thanh toán phí mạng

Lưu ý:

 • Cập nhật ứng dụng OKX lên phiên bản mới nhất.

 • Phí rút tiền sẽ được thanh toán bằng USDT.

 • Luôn đảm bảo bạn có đủ USDT trong tài khoản funding hoặc tài khoản giao dịch.

 • Mức phí hiển thị trên trang rút tiền được chi trả cho thợ đào tiền mã hóa. Chúng tôi không tính phí đối với giao dịch tài sản không thể giao dịch.

Trên web

 1. Truy cập Tài sảnvà chọn Rút

 2. Tìm trường Chọn tiền mã hóa, chọn loại tiền mã hóa bạn muốn rút trong Tài sản không thể giao dịch

  Untradable Asset List

  Chọn loại tiền mã hóa cần rút trong mục Tài sản không thể giao dịch

 3. Nhập địa chỉ rút tiền vào trường Địa chỉ/Tên miền và số tiền bạn muốn rút trong trường Số tiền

 4. Chọn tài khoản bạn muốn thanh toán phí trong trườngPhí

 5. Đảm bảo tất cả chi tiết đều chính xác và chọn Gửi để xác nhận giao dịch

  Untradable Asset Withdrawal Page

  Nhập địa chỉ rút tiền, số tiền rút và tài khoản ưa thích để thanh toán phí mạng

Lưu ý:

 • Phí sẽ được thanh toán bằng USDT.

 • Luôn đảm bảo bạn có đủ USDT trong tài khoản funding hoặc tài khoản giao dịch.

 • Mức phí hiển thị trên trang rút tiền được chi trả cho thợ đào tiền mã hóa. Chúng tôi không tính phí đối với giao dịch tài sản không thể giao dịch.

Thông tin chính về tài sản không thể giao dịch

1. Cách tránh nạp tài sản không thể giao dịch vào OKX?

Chúng tôi hỗ trợ hơn 300 loại tiền mã hóa và không hỗ trợ một số loại tiền mã hóa. Nếu bạn không chắc liệu loại tiền mã hóa mà mình mong muốn có được OKX hỗ trợ hay không, sau đây là một số tùy chọn mà bạn có thể thử:

Nếu loại tiền mã hóa và mạng mà bạn mong muốn không khả dụng trên trang nạp tiền, bạn có thể thử nạp các loại tiền mã hóa khác.

2. Tài sản không thể giao dịch nào hỗ trợ tự rút tiền?

Dưới đây là các tài sản không thể giao dịch hỗ trợ tự rút tiền:

 • Tiền mã hóa đã hoặc sẽ bị hủy niêm yết khỏi OKX.

 • Airdrop tiền mã hóa.

 • Loại tiền mã hóa và mạng mà OKX không hỗ trợ.

Sẽ có thêm nhiều loại tiền mã hóa được thêm vào tính năng tự rút tiền của tài sản không thể giao dịch. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng qua mục Trợ giúp của OKX.