Giải thích về quyền chọn mua tiền mã hóa được bảo vệ: cách phòng ngừa rủi ro khi HODL

Những người đam mê tiền mã hóa thường gặp một vấn đề nan giải – họ muốn HODL tài sản kỹ thuật số trong dài hạn và tìm cách bảo vệ vị thế khỏi sự biến động của thị trường. Dù việc HODL có thể là một chiến lược dài hạn vững chắc, nhưng việc này không bảo vệ bạn khỏi suy thoái thị trường. Đây là lúc chiến lược quyền chọn mua được bảo vệ có thể cung cấp một số hình thức bảo vệ danh mục đầu tư tiền mã hóa theo thời gian.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về quyền chọn mua được bảo vệ và cách chúng có thể trở thành chiến lược hiệu quả giúp phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư tiền mã hóa của bạn khi bạn HODL trong thị trường biến động ngắn hạn.

Quyền chọn mua được bảo vệ là gì?

Quyền chọn mua được bảo vệ (covered call) là chiến lược quyền chọn trung lập gồm 2 đặc điểm: sở hữu một tài sản cơ sở và bán quyền chọn mua dựa trên tài sản cơ sở đó. Trong trường hợp của tiền mã hóa, giao dịch này liên quan đến việc sở hữu một coin hoặc token cơ sở, đồng thời bán quyền chọn mua dựa trên tài sản kỹ thuật số này. Khi thực hiện chiến lược này, nhà giao dịch tiền mã hóa có thể được bảo vệ khỏi rủi ro dưới dạng phí quyền chọn mua theo thời gian trong khi vẫn HODL các coin mà họ yêu thích.

HODL hay không HODL

HODL là việc nắm giữ tài sản trong dài hạn. Nhiều nhà giao dịch tiền mã hóa tin tưởng rằng tài sản kỹ thuật số mà họ đã chọn có tiềm năng và sẽ tăng giá đáng kể theo thời gian. Họ nắm giữ tài sản trong khi thị trường biến động, với hy vọng thu được lợi nhuận lớn.

Dù việc HODL có thể mang lại lợi nhuận nhưng không phải không có rủi ro. Thị trường tiền mã hóa rất biến động và giá có thể biến động đáng kể. Sự sụp bất ngờ của thị trường có thể làm giảm giá trị danh mục đầu tư tiền mã hóa của bạn, khiến bạn thu được ít lợi nhuận hơn hoặc thậm chí là chịu thua lỗ. Với chiến lược quyền chọn như quyền chọn mua được bảo vệ, ảnh hưởng của sự biến động này sẽ được giảm thiểu vì bạn sẽ được ghi có phí quyền chọn mua trong quá trình mua khi bạn đang HODL danh mục đầu tư tiền mã hóa. Điều này khiến quyền chọn mua được bảo vệ trở nên phù hợp cho những người muốn bảo vệ số tiền họ nắm giữ mà vẫn được hưởng lợi từ tiềm năng tăng giá.

Tại sao chiến lược quyền chọn mua được bảo vệ lại phổ biến?

Bạn có danh mục đầu tư tiền mã hóa mà bạn muốn nắm giữ trong dài hạn chưa? Chỉ cần ghi quyền chọn mua dựa trên danh mục đầu tư và bạn sẽ thực hiện chiến lược mua được bảo hiểm. Là chiến lược quyền chọn baker-and-bitter cho nhiều HODLer, quyền chọn mua được bảo vệ về cơ bản là một cách thận trọng để các nhà giao dịch tiền mã hóa này tạo ra lợi nhuận định kỳ và đảm bảo rằng họ không bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận.

Vì là chiến lược quyền chọn một bước dành cho những người có danh mục đầu tư chỉ mua đã được thiết lập, quyền chọn mua được bảo vệ trở thành chiến lược hợp lý nhất cho các nhà giao dịch tiền mã hóa tin rằng danh mục đầu tư mà họ đang nắm giữ sẽ tăng giá vừa phải trong dài hạn. Cuối cùng, chính hướng tiếp cận đơn giản và thận trọng này đã khiến quyền chọn mua được bảo vệ là một trong những chiến lược quyền chọn phổ biến nhất của các nhà giao dịch tiền mã hóa chủ động theo dõi biến động của thị trường.

Lợi ích khi sử dụng quyền chọn mua được bảo vệ

Bạn muốn biết các ưu điểm khi ghi quyền chọn mua được bảo vệ cho danh mục đầu tư tiền mã hóa của mình? Dưới đây là một số ưu điểm:

Sự đơn giản

Không giống như nhiều chiến lược quyền chọn hiện có, quyền chọn mua được bảo vệ sẽ dễ thực hiện nếu bạn sở hữu tài sản cơ sở. Chỉ cần thực hiện một bước để ghi hợp đồng dựa trên loại tiền mã hóa bạn đang nắm giữ, cam kết rằng bạn sẽ sẵn sàng bán tài sản đó với một mức giá nhất định nếu vượt quá giá thực hiện trước khi hợp đồng hết hạn.

Tạo thu nhập

Bạn có thể nhận được phí quyền chọn thường xuyên bằng cách bán quyền chọn mua. Trong khi tần suất của các khoản phí này phụ thuộc vào hoạt động của nhà giao dịch tiền mã hóa trên thị trường, việc ghi quyền chọn mua này có thể cho lợi nhuận về lâu về dài nếu bạn thường xuyên bán quyền chọn mua với mức ký quỹ an toàn.

Giảm thiểu rủi ro

Như đã đề cập ở trên, một số nhà giao dịch tiền mã hóa muốn thực hiện quyền chọn mua được bảo vệ bởi vì chúng giúp phòng ngừa biến động và cung cấp phương thức bảo vệ trong thời kỳ thị trường suy thoái đột ngột. Điều này là do khoản phí mà bạn nhận được khi viết ghi quyền chọn mua có thể dùng để bù đắp bất kỳ tổn thất nào về tài sản cơ sở.

Rủi ro khi sử dụng quyền chọn mua được bảo vệ

Mặc dù quyền chọn mua được bảo vệ giúp phòng ngừa rủi ro nhưng cũng có rủi ro và nhược điểm riêng. Một số rủi ro cần lưu ý bao gồm:

Chi phí cơ hội

Rất tiếc, "giá mà tôi nắm giữ lâu hơn" có thể là một cách nói phổ biến nếu bạn là nhà giao dịch tiền mã hóa áp dụng chiến lược quyền chọn mua được bảo vệ. Đó là vì bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội nếu thị trường đột ngột tăng giá và tăng giá thực hiện lệnh quyền chọn đã ghi của bạn. Đó là lý do tại sao cần cân nhắc cẩn thận các yếu tố và động lực xúc tác sắp tới trước khi triển khai chiến lược quyền chọn mua được bảo vệ.

Rủi ro phân phối

Như tất cả các loại quyền chọn của Mỹ, những người mua quyền chọn bán có thể gặp rủi ro phân bổ sớm. Điều này đôi khi xảy ra khi giá của tiền mã hóa vượt quá giá thực hiện và người mua quyền chọn mua chọn thực hiện quyền chọn mua sớm. Bạn sẽ buộc phải bán tài sản đang nắm giữ của mình theo giá thỏa thuận trước khi hợp đồng hết hạn.

Lệnh gọi được bảo hiểm như thế nào?

Khi đã khám phá chiến lược quyền chọn mua được bảo vệ và lý do tại sao chiến lược này trở nên phổ biến với những người nắm giữ tiền mã hóa, hãy xem khía cạnh thực hiện của quyền chọn mua được bảo vệ. Để giải thích rõ hơn cách thức hoạt động của quyền chọn được bảo hiểm, chúng tôi sẽ sử dụng Bitcoin làm ví dụ và giả định rằng bạn có hiểu biết cơ bản về các yếu tố chính như giá thực hiện và ngày hết hạn quyền chọn. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng giá tham chiếu Bitcoin là $30.000 và ngày đăng bài viết này cho thời điểm ghi hợp đồng quyền chọn mua.

Giả sử danh mục đầu tư của bạn bao gồm 1 BTC và bạn quyết định thực hiện một quyền chọn mua được bảo vệ. Là người mới tham gia quyền chọn mua được bảo vệ, bạn sẽ phải cân nhắc 2 khía cạnh, đó là giá thực hiện của quyền chọn và ngày hết hạn của quyền chọn. Hai yếu tố này, cùng với nhiều yếu tố khác, sẽ tác động đến các chỉ số tài chính ảnh hưởng đến giá của quyền chọn (còn được gọi là "Greek") và xác định tổng phí quyền chọn mà bạn sẽ nhận được khi ghi quyền chọn mua. Trước khi tìm hiểu cơ chế giá thực hiện và ngày đáo hạn, chúng tôi sẽ trình bày ngắn gọn các thuật ngữ chính.

  • Phí quyền chọn: Số tiền bạn sẽ nhận được khi bán quyền chọn mua.

  • Giá thực hiện: Giá thỏa thuận mà tại đó tài sản cơ sở của quyền chọn có thể được mua hoặc bán khi được thực hiện.

  • Ngày đáo hạn: Ngày phải thực hiện quyền chọn.

Xác định giá thực hiện của bạn

Theo kinh nghiệm, giá thực hiện càng cách xa giá BTC hiện tại thì phí quyền chọn mua sẽ càng thấp. Đối với hai trường hợp dưới đây, hãy giả sử rằng hợp đồng quyền chọn mua được ghi với kỳ hạn ít nhất là 30 ngày (DTE).

Nếu bạn có khẩu vị rủi ro thấp, quyền chọn mua được bảo vệ thường được thực hiện với mức ký quỹ an toàn là 30%. Tức là, bạn ghi một hợp đồng quyền chọn mua với giá thực hiện là khoảng $40.000.

Ngược lại, nếu bạn sẵn sàng chịu nhiều rủi ro bỏ lỡ BTC hơn ở mức giá thực hiện thấp hơn, bạn có thể chọn thực hiện chiến lược quyền chọn mua được bảo vệ với mức ký quỹ an toàn là 15% để nhận thêm phí quyền chọn mua. Tức là, bạn ghi một hợp đồng quyền chọn mua với giá thực hiện là khoảng $35.000.

Quyết định ngày đáo hạn

Để hiểu rõ hơn về tác động của ngày đáo hạn đến phí quyền chọn, cần lưu ý là quyền chọn có DTE dài hơn thường đắt hơn quyền chọn có thời hạn ngắn. Đối với cả hai ví dụ bên dưới, giả sử rằng quyền chọn mua đang được bán rút tối thiểu 30% tiền (OTM).

Đối với nhà giao dịch tiền mã hóa thận trọng và thụ động hơn, bạn có thể ghi hợp đồng có hơn 30 DTE. Vì kỳ hạn dài hơn một tháng nên bạn có đủ thời gian để điều chỉnh giao dịch và mua lại quyền chọn nếu giá tiền mã hóa không di chuyển có lợi cho bạn.

Bạn có chủ động theo dõi thị trường tiền mã hóa và muốn tận dụng biến động ngắn hạn không? Thay vào đó, bạn có thể cân nhắc ghi hợp đồng theo tuần. Quyền chọn mua với 5 DTE trở lên có xu hướng biến động hơn nhưng cho phép bạn đầu cơ giá của các tài sản cơ sở. Nếu không mong đợi nhiều biến động giá từ một tin tức sắp được phát hành, bạn có thể chọn hướng giao dịch ngược lại bằng cách ghi hợp đồng mua.

Thực hiện chiến lược hợp đồng mua được bảo vệ cho danh mục đầu tư tiền mã hóa của bạn

Covered calls BTC USDT graph

Từ việc giải thích giá thực hiện cho đến tìm hiểu về ngày đáo hạn, đã đến lúc bạn kết nối tất cả với nhau khi thực hiện hợp đồng mua được bảo vệ cho khoản nắm giữ Bitcoin của bạn. Việc bán quyền chọn mua BTC trị giá $40.000 với ngày đáo hạn là 24/11/2023 sẽ khiến bạn mất khoảng $260 tiền phí. Tức là, bạn sẽ bán 1 BTC với giá $40,000 USD nếu đóng ở mức giá đó khi đáo hạn. Nếu thị trường tăng giá trong khoảng thời gian một tháng này và giá BTC đóng ở mức $40.000, bạn sẽ buộc phải bán Bitcoin ở mức giá này và được ghi có thêm $40.000 trong tài khoản giao dịch.

Nếu giá BTC không đạt được mức $40.000 trước ngày 24/11/2023, bạn có thể giữ 1 BTC và nhận mức lợi nhuận là $160 phí quyền chọn mua. Để tiếp tục thực hiện chiến lược quyền chọn mua được bảo vệ, bạn cũng có thể tiếp tục ghi hợp đồng quyền chọn mua tiếp theo và thu được phí quyền chọn mua sau đó.

Chiến lược quyền chọn mua được đề cập ở trên cuối cùng sẽ tạo ra hình thức tạo thu nhập vì bạn thường xuyên ghi quyền chọn dựa trên vị thế tiền mã hóa mà bạn đang nắm giữ để kiếm phí quyền chọn trong khi vẫn nắm giữ vị thế mua trên thị trường. Dù giá tăng đột ngột có thể khiến bạn mất một số lợi nhuận, giá thực hiện của quyền chọn mua lý tưởng là giá mà bạn cảm thấy thoải mái khi bỏ BTC ở vị trí đầu tiên.

Lời kết và bước đi tiếp theo

Quyền chọn mua được bảo vệ là một công cụ linh hoạt có thể giúp bạn bảo vệ số tiền nắm giữ trong danh mục đầu tư trước thế giới tiền mã hóa luôn thay đổi. Khi kết hợp triết lý HODL với chiến lược bán quyền chọn mua được bảo vệ, bạn có thể hưởng lợi nhuận và quản lý rủi ro trong dài hạn. Dù các yếu tố có thể thay đổi như ngày đáo hạn và giá thực hiện có hiệu lực, nhưng chúng bị ảnh hưởng bởi khẩu vị rủi ro của nhà giao dịch tiền mã hóa và mức độ rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận.

Nếu quyền chọn mua được bảo hiểm của bạn được chỉ định và bạn mất Bitcoin thì sao? Bước tiếp theo sẽ là thực hiện chiến lược quyền chọn bán được bảo đảm bằng tiền mặt, trong đó bạn sử dụng vốn được giải phóng từ việc bán tài sản cơ sở của mình để mua tài sản với mức giá chiết khấu. Một số nhà giao dịch quyền chọn kỳ cựu gọi chiến lược này là sự kết hợp giữa chiến lược quyền chọn mua được bảo hiểm và chiến lược quyền chọn bán có bảo đảm bằng tiền mặt, hay là "Wheel".

Bạn muốn tìm hiểu thêm về các chiến lược quyền chọn tiền mã hóa? Hãy xem hướng dẫn về các chiến lược quyền chọn như straddle và collar để bắt đầu hành trình giao dịch quyền chọn cùng chúng tôi ngay hôm nay.

Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm