Các loại hình giao dịch được giải thích: giao ngay, quyền chọn, v.v.

Giao dịch tiền mã hóa có thể khiến người mới bắt đầu lo sợ. Tuy nhiên, khi bạn hiểu rõ các loại hình giao dịch khác nhau và cách thức hoạt động của từng loại, bạn sẽ làm chủ cuộc chơi. Bài viết này sẽ giải thích cho bạn các loại giao dịch phổ biến nhất hiện nay.

Giao dịch Giao ngay

Giao dịch Giao ngay là loại giao dịch đơn giản nhất. Giao dịch giao ngay là mua hoặc bán tiền mã hóa mà không cần dùng bất kỳ đòn bẩy hoặc khoản vay nào. Khi thực hiện giao dịch giao ngay, về cơ bản, bạn đang mua hoặc bán tài sản cơ sở. Đây là loại giao dịch phổ biến nhất dành cho người mới bắt đầu vì nó đơn giản và dễ hiểu.

Giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ bao gồm vay vốn để tăng quy mô vị thế của bạn. Khi đặt lệnh giao dịch ký quỹ, về cơ bản, bạn đang vay tiền từ sàn giao dịch đã chọn để tăng sức mua của mình. Điều này có thể mang đến lợi nhuận tiềm năng lớn hơn, nhưng cũng đi kèm với rủi ro thua lỗ tiềm ẩn cao hơn.

Hợp đồng tương lai và hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu

Hợp đồng tương lai là công cụ phái sinh cho phép nhà giao dịch dự đoán về giá tương lai của tài sản mà không thực sự sở hữu tài sản cơ sở. Hợp đồng tương lai phải được thanh toán trước một ngày nhất định trong tương lai, được gọi là "ngày đáo hạn" — OKX cung cấp chu kỳ thanh toán hằng tuần, hai tuần một lần, hằng quý và hai quý một lần cho hợp đồng tương lai.

Hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu tương tự như giao dịch hợp đồng tương lai, nhưng có hai điểm khác biệt chính:

Đáo hạn

  • Trong trường hợp hợp đồng tương lai có ngày đáo hạn được thiết lập trước, hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu không có ngày đáo hạn, có nghĩa là về lý thuyết, người mua và người bán có thể giữ vị thế ở trạng thái chờ khớp "vĩnh cửu" hoặc liên tục — miễn là tài khoản của họ có đủ tiền ký quỹ để bù trừ các khoản lỗ và tránh bị thanh lý.

Phí funding

  • Để tránh có sự chênh lệch đáng kể giữa hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu và giá giao ngay của tài sản, phí funding giúp ngăn chặn độ sai lệnh lớn. Điều quan trọng cần lưu ý, tỷ lệ funding là khoản phí giao dịch giữa hai bên trong hợp đồng — bên mua và bên bán — không phải là khoản phí do sàn giao dịch thu.

Quyền chọn

Quyền chọn là công cụ phái sinh cung cấp cho nhà giao dịch quyền (nhưng không bắt buộc) để mua hoặc bán tài sản cơ sở ở mức giá cụ thể, được gọi là giá thực hiện, vào thời điểm hoặc trước một ngày cụ thể.

Quyền chọn có thể được sử dụng để bảo vệ bạn khỏi biến động giá, hoặc để dự đoán về biến động giá trong tương lai. Quyền chọn có thể được mua hoặc bán trên sàn giao dịch và giá trị quyền chọn được xác định bởi nhiều yếu tố bao gồm giá của tài sản cơ sở, giá thực hiện và thời gian cho đến khi đáo hạn.

Tóm lại

, bạn cần hiểu rõ các loại giao dịch khác nhau để có thể thành công khi giao dịch tiền mã hóa. Giao dịch giao ngay là loại giao dịch đơn giản nhất, trong khi giao dịch ký quỹ, hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu, hợp đồng tương lai và quyền chọn đều liên quan đến khoản vay hoặc đòn bẩy ở mức độ nhất định.

Mỗi loại giao dịch đi kèm với rủi ro và lợi nhuận tiềm năng riêng, vì vậy, điều quan trọng là bạn cần hiểu rõ loại giao dịch nào phù hợp nhất với phong cách giao dịch và mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân. Kết hợp đúng đắn các loại giao dịch sẽ giúp bạn tạo ra chiến lược giao dịch phù hợp với mục tiêu và đạt được thành công trong thế giới giao dịch tiền mã hóa.

Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm