Top movers

Top movers là tiền mã hóa có sự thay đổi đáng kể về giá và doanh thu. Số liệu này cung cấp thông tin chuyên sâu về xu hướng thị trường và cơ hội giao dịch tiềm năng.
CặpThời gianLoạiGiáThông tinThao tác
PCI/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,26
$0,27
--
LING/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,00
$0,0047
--
CSPR/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,03
$0,032
--
ELF/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,57
$0,58
--
AERGO/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,20
$0,21
--
LAT/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,01
$0,012
--
REP/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,99
$1,00
--
BNT/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,79
$0,80
--
SSWP/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,00
$0,0012
--
SLN/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
2,29
$2,30
--
POR/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
2,59
$2,59
--
OMN/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,00
$0,0056
--
BNT/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,79
$0,80
--
LON/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,85
$0,86
--
GOG/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,19
$0,19
--
ETH/USDT--
Bán với số lượng lớn
3.210,03
$3.210,04
200 ETH
--
PCI/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,26
$0,27
--
OMN/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,00
$0,0056
--
LING/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,00
$0,0048
--
ELF/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,57
$0,58
--
AERGO/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,20
$0,21
--
BNT/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,78
$0,79
--
OMN/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,00
$0,0055
--
CSPR/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,03
$0,031
--
ELF/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,56
$0,57
--
AERGO/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,20
$0,21
--
ELF/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,56
$0,57
--
LAT/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,01
$0,012
--
ELF/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,56
$0,57
--
POR/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
2,62
$2,63
--
LAT/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,01
$0,012
--
EURT/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
1,05
$1,06
--
XCH/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
32,91
$32,91
--
BNT/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,79
$0,80
--
FOXY/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,02
$0,022
--
LAT/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,01
$0,012
--
GOAL/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,05
$0,058
--
CITY/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
3,37
$3,38
--
OMN/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,00
$0,0052
--
BAT/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,27
$0,28
--
FOXY/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,02
$0,021
--
FXS/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
5,34
$5,35
--
RVN/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,03
$0,033
--
GMT/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,23
$0,24
--
CVC/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,17
$0,18
--
GMX/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
28,52
$28,52
--
FXS/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
5,33
$5,34
--
MAGIC/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,82
$0,83
--
YGG/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,98
$0,99
--
MAGIC/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,82
$0,83
--