atomi

atomi
ARC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals3,1317
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals2,6121
Vốn hóa thị trường
10 sats
Giá sàn
1.245
Doanh số
6.018
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#393708
ordinals-price
1.000
 atomi
10sats/atomi
$0,0063
0,0001 BTC
$6,3
#393709
ordinals-price
1.000
 atomi
10sats/atomi
$0,0063
0,0001 BTC
$6,3
#673368
ordinals-price
1.000
 atomi
10sats/atomi
$0,0063
0,0001 BTC
$6,3
#673369
ordinals-price
5.000
 atomi
10sats/atomi
$0,0063
0,0005 BTC
$31,54
#673370
ordinals-price
1.000
 atomi
10sats/atomi
$0,0063
0,0001 BTC
$6,3
#839601
ordinals-price
5.000
 atomi
15,99sats/atomi
$0,01
0,0007995 BTC
$50,43
#839603
ordinals-price
5.000
 atomi
15,99sats/atomi
$0,01
0,0007995 BTC
$50,43
#839637
ordinals-price
5.000
 atomi
15,99sats/atomi
$0,01
0,0007995 BTC
$50,43
#839638
ordinals-price
10.000
 atomi
15,99sats/atomi
$0,01
0,001599 BTC
$100,87
#839639
ordinals-price
5.000
 atomi
15,99sats/atomi
$0,01
0,0007995 BTC
$50,43
#839640
ordinals-price
6.000
 atomi
15,99sats/atomi
$0,01
0,0009594 BTC
$60,52
#839641
ordinals-price
5.000
 atomi
15,99sats/atomi
$0,01
0,0007995 BTC
$50,43
#839642
ordinals-price
10.000
 atomi
15,99sats/atomi
$0,01
0,001599 BTC
$100,87
#379353
ordinals-price
25.000
 atomi
16,74sats/atomi
$0,01
0,004185 BTC
$264,01
#338216
ordinals-price
1.000
 atomi
16,8sats/atomi
$0,01
0,000168 BTC
$10,59
#338217
ordinals-price
10.000
 atomi
16,8sats/atomi
$0,01
0,00168 BTC
$105,98
#347339
ordinals-price
1.000
 atomi
16,8sats/atomi
$0,01
0,000168 BTC
$10,59
#347340
ordinals-price
1.000
 atomi
16,8sats/atomi
$0,01
0,000168 BTC
$10,59
#347341
ordinals-price
10.000
 atomi
16,8sats/atomi
$0,01
0,00168 BTC
$105,98
#347342
ordinals-price
1.000
 atomi
16,8sats/atomi
$0,01
0,000168 BTC
$10,59
#679325
ordinals-price
1.000
 atomi
20sats/atomi
$0,012
0,0002 BTC
$12,61
#679328
ordinals-price
1.000
 atomi
20sats/atomi
$0,012
0,0002 BTC
$12,61
#679332
ordinals-price
1.000
 atomi
20sats/atomi
$0,012
0,0002 BTC
$12,61
#679338
ordinals-price
1.000
 atomi
20sats/atomi
$0,012
0,0002 BTC
$12,61