trump

trump
ARC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals0,1278
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals1,2554
Vốn hóa thị trường
6,99 sats
Giá sàn
173
Doanh số
179
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#883951
ordinals-price
21.000
 trump
6,99sats/trump
$0,0044
0,001467 BTC
$92,73
#760174
ordinals-price
42.000
 trump
7sats/trump
$0,0044
0,00294 BTC
$185,73
#760175
ordinals-price
21.000
 trump
7sats/trump
$0,0044
0,00147 BTC
$92,86
#755124
ordinals-price
21.000
 trump
7,7sats/trump
$0,0048
0,001617 BTC
$102,15
#619772
ordinals-price
21.000
 trump
8,5sats/trump
$0,0053
0,001785 BTC
$112,76
#613468
ordinals-price
21.000
 trump
8,8sats/trump
$0,0055
0,001848 BTC
$116,74
#612485
ordinals-price
21.000
 trump
8,9sats/trump
$0,0056
0,001869 BTC
$118,07
#612521
ordinals-price
21.000
 trump
8,9sats/trump
$0,0056
0,001869 BTC
$118,07
#612523
ordinals-price
21.000
 trump
8,9sats/trump
$0,0056
0,001869 BTC
$118,07
#597713
ordinals-price
21.000
 trump
8,998sats/trump
$0,0056
0,001889 BTC
$119,37
#611508
ordinals-price
21.000
 trump
9,9sats/trump
$0,0062
0,002079 BTC
$131,34
#545682
ordinals-price
21.000
 trump
12,8sats/trump
$0,008
0,002688 BTC
$169,81
#545723
ordinals-price
21.000
 trump
12,99sats/trump
$0,0082
0,002727 BTC
$172,33
#545694
ordinals-price
21.000
 trump
13,7sats/trump
$0,0086
0,002877 BTC
$181,75
#545639
ordinals-price
21.000
 trump
13,8sats/trump
$0,0087
0,002898 BTC
$183,08
#456246
ordinals-price
21.000
 trump
13,9sats/trump
$0,0087
0,002919 BTC
$184,4
#456261
ordinals-price
21.000
 trump
13,9sats/trump
$0,0087
0,002919 BTC
$184,4
#545701
ordinals-price
21.000
 trump
13,9sats/trump
$0,0087
0,002919 BTC
$184,4
#589147
ordinals-price
21.000
 trump
13,9sats/trump
$0,0087
0,002919 BTC
$184,4
#589153
ordinals-price
21.000
 trump
13,9sats/trump
$0,0087
0,002919 BTC
$184,4
#589154
ordinals-price
21.000
 trump
13,9sats/trump
$0,0087
0,002919 BTC
$184,4
#406555
ordinals-price
21.000
 trump
14sats/trump
$0,0088
0,00294 BTC
$185,73
#535143
ordinals-price
21.000
 trump
19,9sats/trump
$0,012
0,004179 BTC
$264
#535158
ordinals-price
21.000
 trump
19,9sats/trump
$0,012
0,004179 BTC
$264