BMB$

BMB$
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 419.131.999
Lượng cung: 419.131.999
nft_ordinals17,597
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,6973
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals70,4573
Vốn hóa thị trường
16,8 sats
Giá sàn
3.264
Doanh số
2.488
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71702779
ordinals-price
25.000
 BMB$
16,8sats/BMB$
$0,01
0,0042 BTC
$272,12
#71635705
ordinals-price
100.000
 BMB$
17sats/BMB$
$0,011
0,017 BTC
$1.101,45
#71703002
ordinals-price
30.000
 BMB$
17sats/BMB$
$0,011
0,0051 BTC
$330,43
#71710086
ordinals-price
20.000
 BMB$
17sats/BMB$
$0,011
0,0034 BTC
$220,29
#71760632
ordinals-price
13.000
 BMB$
17sats/BMB$
$0,011
0,00221 BTC
$143,18
#71690121
ordinals-price
20.000
 BMB$
18sats/BMB$
$0,011
0,0036 BTC
$233,25
#71703595
ordinals-price
20.000
 BMB$
18sats/BMB$
$0,011
0,0036 BTC
$233,25
#71764327
ordinals-price
20.000
 BMB$
18,88sats/BMB$
$0,012
0,003776 BTC
$244,65
#71765240
ordinals-price
50.000
 BMB$
18,88sats/BMB$
$0,012
0,00944 BTC
$611,63
#71188838
ordinals-price
40.000
 BMB$
18,8888sats/BMB$
$0,012
0,007555 BTC
$489,53
#71765398
ordinals-price
60.000
 BMB$
19sats/BMB$
$0,012
0,0114 BTC
$738,62
#71765546
ordinals-price
50.000
 BMB$
19sats/BMB$
$0,012
0,0095 BTC
$615,52
#71765592
ordinals-price
40.000
 BMB$
19sats/BMB$
$0,012
0,0076 BTC
$492,41
#71764196
ordinals-price
15.000
 BMB$
19,47sats/BMB$
$0,012
0,00292 BTC
$189,22
#71188685
ordinals-price
40.000
 BMB$
19,5sats/BMB$
$0,012
0,0078 BTC
$505,37
#71655681
ordinals-price
20.000
 BMB$
19,5sats/BMB$
$0,012
0,0039 BTC
$252,68
#71709099
ordinals-price
38.888
 BMB$
19,5sats/BMB$
$0,012
0,007583 BTC
$491,32
#71711413
ordinals-price
18.000
 BMB$
19,5sats/BMB$
$0,012
0,00351 BTC
$227,41
#71721487
ordinals-price
46.000
 BMB$
19,5sats/BMB$
$0,012
0,00897 BTC
$581,18
#71753371
ordinals-price
13.000
 BMB$
19,5sats/BMB$
$0,012
0,002535 BTC
$164,24
#71733639
ordinals-price
135.400
 BMB$
19,6sats/BMB$
$0,012
0,02653 BTC
$1.719,46
#71186965
ordinals-price
48.286
 BMB$
19,8sats/BMB$
$0,012
0,00956 BTC
$619,44
#71742328
ordinals-price
16.800
 BMB$
19,8sats/BMB$
$0,012
0,003326 BTC
$215,52
#71735060
ordinals-price
13.500
 BMB$
19,9899sats/BMB$
$0,012
0,002698 BTC
$174,85