FMLI

FMLI
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 2.100.000.000.001
Lượng cung: 2.100.000.000.999,99
nft_ordinals0,4885
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,00105
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals73,7205
Vốn hóa thị trường
0,0035 sats
Giá sàn
647
Doanh số
567
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#70913424
ordinals-price
300.000.000
 FMLI
0,0035sats/FMLI
$0,0000022
0,0105 BTC
$667,24
#70913579
ordinals-price
200.000.000
 FMLI
0,0035sats/FMLI
$0,0000022
0,007 BTC
$444,82
#70913578
ordinals-price
300.000.000
 FMLI
0,004sats/FMLI
$0,0000025
0,012 BTC
$762,56
#70913582
ordinals-price
200.000.000
 FMLI
0,004sats/FMLI
$0,0000025
0,008 BTC
$508,37
#71726458
ordinals-price
30.000.000
 FMLI
0,004sats/FMLI
$0,0000025
0,0012 BTC
$76,25
#70752040
ordinals-price
100.000.000
 FMLI
0,0045sats/FMLI
$0,0000028
0,0045 BTC
$285,96
#71626471
ordinals-price
50.000.000
 FMLI
0,005sats/FMLI
$0,0000031
0,0025 BTC
$158,86
#71726878
ordinals-price
35.000.000
 FMLI
0,005sats/FMLI
$0,0000031
0,00175 BTC
$111,2
#70913405
ordinals-price
100.000.000
 FMLI
0,0052sats/FMLI
$0,0000033
0,0052 BTC
$330,44
#70913412
ordinals-price
200.000.000
 FMLI
0,0052sats/FMLI
$0,0000033
0,0104 BTC
$660,88
#71726893
ordinals-price
20.000.000
 FMLI
0,0055sats/FMLI
$0,0000034
0,0011 BTC
$69,9
#71626473
ordinals-price
35.000.000
 FMLI
0,006sats/FMLI
$0,0000038
0,0021 BTC
$133,44
#71626475
ordinals-price
30.000.000
 FMLI
0,0065sats/FMLI
$0,0000041
0,00195 BTC
$123,91
#71725533
ordinals-price
50.000.000
 FMLI
0,0065sats/FMLI
$0,0000041
0,00325 BTC
$206,52
#71726879
ordinals-price
10.000.000
 FMLI
0,0065sats/FMLI
$0,0000041
0,00065 BTC
$41,3
#71581506
ordinals-price
50.000.000
 FMLI
0,007sats/FMLI
$0,0000044
0,0035 BTC
$222,41
#71657837
ordinals-price
50.000.000
 FMLI
0,0075sats/FMLI
$0,0000047
0,00375 BTC
$238,3
#71725590
ordinals-price
50.000.000
 FMLI
0,008sats/FMLI
$0,000005
0,004 BTC
$254,18
#71726460
ordinals-price
20.000.000
 FMLI
0,0085sats/FMLI
$0,0000054
0,0017 BTC
$108,02
#71726465
ordinals-price
30.000.000
 FMLI
0,009sats/FMLI
$0,0000057
0,0027 BTC
$171,57
#71726456
ordinals-price
10.000.000
 FMLI
0,009sats/FMLI
$0,0000057
0,0009 BTC
$57,19
#70936821
ordinals-price
100
 FMLI
939.999sats/FMLI
$597,34
0,9399 BTC
$59.734,11