FSP

FSP
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 2.100.000.000.000.000
Lượng cung: 2.100.000.000.000.000
nft_ordinals134,3157
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,0651
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals8,4012
Vốn hóa thị trường
0,0000004 sats
Giá sàn
1.548
Doanh số
1.144
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71711052
ordinals-price
680.000.000.000
 FSP
0,0000004sats/FSP
$0,000000000259
0,00272 BTC
$176,34
#71749233
ordinals-price
330.000.000.000
 FSP
0,0000004sats/FSP
$0,000000000259
0,00132 BTC
$85,58
#70025930
ordinals-price
444.444.444.444,888
 FSP
0,00000045sats/FSP
$0,000000000291
0,002 BTC
$129,66
#70710492
ordinals-price
220.000.000.000
 FSP
0,00000045sats/FSP
$0,000000000291
0,00099 BTC
$64,18
#70797569
ordinals-price
1.140.000.000.000
 FSP
0,00000045sats/FSP
$0,000000000291
0,00513 BTC
$332,59
#71102996
ordinals-price
200.000.000.000
 FSP
0,00000045sats/FSP
$0,000000000291
0,0009 BTC
$58,35
#71108677
ordinals-price
225.000.000.000
 FSP
0,00000045sats/FSP
$0,000000000291
0,001012 BTC
$65,64
#71086118
ordinals-price
188.888.888.888
 FSP
0,00000048sats/FSP
$0,000000000311
0,0009066 BTC
$58,78
#71086119
ordinals-price
288.888.888.888
 FSP
0,00000048sats/FSP
$0,000000000311
0,001386 BTC
$89,9
#71150231
ordinals-price
350.000.000.000
 FSP
0,00000049sats/FSP
$0,000000000317
0,001715 BTC
$111,19
#71698705
ordinals-price
206.000.000.000
 FSP
0,00000049sats/FSP
$0,000000000317
0,001009 BTC
$65,44
#70964392
ordinals-price
1.310.000.000.000
 FSP
0,00000049sats/FSP
$0,000000000322
0,006523 BTC
$422,96
#54162411
ordinals-price
1.100.000.000.000
 FSP
0,0000005sats/FSP
$0,000000000324
0,0055 BTC
$356,58
#70528214
ordinals-price
200.000.000.000
 FSP
0,00000057sats/FSP
$0,000000000375
0,001158 BTC
$75,07
#70684520
ordinals-price
350.000.000.000
 FSP
0,00000058sats/FSP
$0,000000000376
0,00203 BTC
$131,61
#55984061
ordinals-price
300.000.000.000
 FSP
0,0000006sats/FSP
$0,000000000389
0,0018 BTC
$116,7
#56048381
ordinals-price
500.000.000.000
 FSP
0,0000006sats/FSP
$0,000000000389
0,003 BTC
$194,5
#63226864
ordinals-price
488.888.888.888
 FSP
0,0000006sats/FSP
$0,000000000389
0,002933 BTC
$190,18
#68152963
ordinals-price
200.000.000.000
 FSP
0,0000006sats/FSP
$0,000000000389
0,0012 BTC
$77,8
#70909833
ordinals-price
622.000.000.000
 FSP
0,0000006sats/FSP
$0,000000000389
0,003732 BTC
$241,96
#70938920
ordinals-price
2.000.000.000.000
 FSP
0,00000064sats/FSP
$0,000000000414
0,0128 BTC
$829,87
#66160122
ordinals-price
730.000.000.000
 FSP
0,00000068sats/FSP
$0,00000000044
0,004964 BTC
$321,83
#53821076
ordinals-price
2.220.000.000.000
 FSP
0,0000007sats/FSP
$0,000000000453
0,01554 BTC
$1.007,52
#53824182
ordinals-price
2.340.000.000.000
 FSP
0,0000007sats/FSP
$0,000000000453
0,01638 BTC
$1.061,98