MMSS

MMSS
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals1.149,85
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,01506
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals19,6516
Vốn hóa thị trường
93,61 sats
Giá sàn
19.682
Doanh số
5.519
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71614371
ordinals-price
3.201,845269
 MMSS
93,61sats/MMSS
$0,06
0,002997 BTC
$194,85
#71779387
ordinals-price
10.000
 MMSS
93,62sats/MMSS
$0,06
0,009362 BTC
$608,63
#70934155
ordinals-price
10.000
 MMSS
93,66sats/MMSS
$0,06
0,009366 BTC
$608,89
#71195560
ordinals-price
30.000
 MMSS
93,66sats/MMSS
$0,06
0,02809 BTC
$1.826,67
#70660046
ordinals-price
10.980
 MMSS
94sats/MMSS
$0,061
0,01032 BTC
$670,99
#49156217
ordinals-price
220
 MMSS
96,98sats/MMSS
$0,063
0,0002133 BTC
$13,87
#71645927
ordinals-price
1.590
 MMSS
99sats/MMSS
$0,064
0,001574 BTC
$102,33
#71644193
ordinals-price
10.000
 MMSS
100sats/MMSS
$0,065
0,01 BTC
$650,1
#70934156
ordinals-price
10.000
 MMSS
108sats/MMSS
$0,07
0,0108 BTC
$702,11
#43197866
ordinals-price
1.000
 MMSS
138sats/MMSS
$0,089
0,00138 BTC
$89,71
#70788394
ordinals-price
500
 MMSS
138,6sats/MMSS
$0,09
0,000693 BTC
$45,05
#49540790
ordinals-price
1.500
 MMSS
145sats/MMSS
$0,094
0,002175 BTC
$141,39
#61248342
ordinals-price
1.500
 MMSS
146sats/MMSS
$0,094
0,00219 BTC
$142,37
#47758258
ordinals-price
7.540
 MMSS
150sats/MMSS
$0,097
0,01131 BTC
$735,27
#70570790
ordinals-price
4.000
 MMSS
150sats/MMSS
$0,097
0,006 BTC
$390,06
#51699542
ordinals-price
1.360
 MMSS
160sats/MMSS
$0,1
0,002176 BTC
$141,46
#64256696
ordinals-price
250
 MMSS
165sats/MMSS
$0,1
0,0004125 BTC
$26,81
#64257313
ordinals-price
230
 MMSS
165sats/MMSS
$0,1
0,0003795 BTC
$24,67
#70934169
ordinals-price
10.000
 MMSS
168sats/MMSS
$0,1
0,0168 BTC
$1.092,18
#70663318
ordinals-price
15.000
 MMSS
170sats/MMSS
$0,11
0,0255 BTC
$1.657,77
#54719255
ordinals-price
60
 MMSS
180sats/MMSS
$0,11
0,000108 BTC
$7,02
#71174941
ordinals-price
8.000
 MMSS
181sats/MMSS
$0,11
0,01448 BTC
$941,35
#70962382
ordinals-price
1.960
 MMSS
200sats/MMSS
$0,13
0,00392 BTC
$254,84
#53172074
ordinals-price
40
 MMSS
250sats/MMSS
$0,16
0,0001 BTC
$6,5