PUPS

PUPS
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 7.770.000
Lượng cung: 7.770.000
nft_ordinals1.132,96
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,2069
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals1.025,94
Vốn hóa thị trường
13.165 sats
Giá sàn
11.431
Doanh số
4.228
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71830214
ordinals-price
50
 PUPS
13.165sats/PUPS
$8,24
0,006582 BTC
$412,31
#71830223
ordinals-price
47,2
 PUPS
13.166sats/PUPS
$8,24
0,006214 BTC
$389,25
#71472412
ordinals-price
30
 PUPS
13.168sats/PUPS
$8,24
0,00395 BTC
$247,44
#71817990
ordinals-price
200
 PUPS
13.168sats/PUPS
$8,24
0,02633 BTC
$1.649,62
#71835158
ordinals-price
48
 PUPS
13.168sats/PUPS
$8,24
0,00632 BTC
$395,91
#71634387
ordinals-price
50
 PUPS
13.170sats/PUPS
$8,24
0,006585 BTC
$412,46
#71766617
ordinals-price
50
 PUPS
13.170sats/PUPS
$8,24
0,006585 BTC
$412,46
#71627226
ordinals-price
220
 PUPS
13.180sats/PUPS
$8,25
0,02899 BTC
$1.816,24
#71768719
ordinals-price
200
 PUPS
13.180sats/PUPS
$8,25
0,02636 BTC
$1.651,13
#71825122
ordinals-price
20
 PUPS
13.180sats/PUPS
$8,25
0,002636 BTC
$165,11
#71811275
ordinals-price
30
 PUPS
13.200sats/PUPS
$8,26
0,00396 BTC
$248,04
#71812771
ordinals-price
14,9
 PUPS
13.200sats/PUPS
$8,26
0,001966 BTC
$123,19
#71769627
ordinals-price
100
 PUPS
13.600sats/PUPS
$8,51
0,0136 BTC
$851,87
#71655741
ordinals-price
2.000
 PUPS
15.400sats/PUPS
$9,64
0,308 BTC
$19.292,44
#71655733
ordinals-price
675,275755
 PUPS
15.600sats/PUPS
$9,77
0,1053 BTC
$6.598,45
#71223373
ordinals-price
100
 PUPS
19.000sats/PUPS
$11,9
0,019 BTC
$1.190,11
#70642012
ordinals-price
100
 PUPS
19.999sats/PUPS
$12,52
0,01999 BTC
$1.252,69
#70642017
ordinals-price
100
 PUPS
19.999sats/PUPS
$12,52
0,01999 BTC
$1.252,69
#70814239
ordinals-price
11
 PUPS
19.999sats/PUPS
$12,52
0,002199 BTC
$137,79
#71626345
ordinals-price
250,7
 PUPS
20.000sats/PUPS
$12,52
0,05014 BTC
$3.140,65
#71223381
ordinals-price
100
 PUPS
22.888sats/PUPS
$14,33
0,02288 BTC
$1.433,65
#70824659
ordinals-price
1
 PUPS
23.000sats/PUPS
$14,4
0,00023 BTC
$14,4
#71635800
ordinals-price
99
 PUPS
23.795sats/PUPS
$14,9
0,02355 BTC
$1.475,56
#71311396
ordinals-price
100
 PUPS
26.494sats/PUPS
$16,59
0,02649 BTC
$1.659,52