cows

cows
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 10.000
Lượng cung: 10.000
nft_ordinals215,7099
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals3,6464
Vốn hóa thị trường
36.489,99 sats
Giá sàn
3.337
Doanh số
3.282
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71833920
ordinals-price
12,16
 cows
36.489,99sats/cows
$22,92
0,004437 BTC
$278,77
#70919227
ordinals-price
1
 cows
36.490sats/cows
$22,92
0,0003649 BTC
$22,92
#70678843
ordinals-price
1
 cows
36.500sats/cows
$22,93
0,000365 BTC
$22,93
#71717958
ordinals-price
0,5
 cows
37.000sats/cows
$23,24
0,000185 BTC
$11,62
#71699007
ordinals-price
1
 cows
37.900sats/cows
$23,81
0,000379 BTC
$23,81
#71664147
ordinals-price
1
 cows
38.000sats/cows
$23,87
0,00038 BTC
$23,87
#71416330
ordinals-price
3,2
 cows
39.399sats/cows
$24,75
0,00126 BTC
$79,21
#71636406
ordinals-price
2
 cows
39.990sats/cows
$25,12
0,0007998 BTC
$50,24
#70979765
ordinals-price
1
 cows
39.999sats/cows
$25,13
0,0003999 BTC
$25,13
#61555075
ordinals-price
1
 cows
40.000sats/cows
$25,13
0,0004 BTC
$25,13
#70644382
ordinals-price
1
 cows
42.000sats/cows
$26,38
0,00042 BTC
$26,38
#70644528
ordinals-price
2
 cows
42.000sats/cows
$26,38
0,00084 BTC
$52,77
#70654513
ordinals-price
1
 cows
42.000sats/cows
$26,38
0,00042 BTC
$26,38
#70656782
ordinals-price
1
 cows
42.000sats/cows
$26,38
0,00042 BTC
$26,38
#70658892
ordinals-price
1
 cows
42.000sats/cows
$26,38
0,00042 BTC
$26,38
#70659631
ordinals-price
1
 cows
42.000sats/cows
$26,38
0,00042 BTC
$26,38
#70668593
ordinals-price
2
 cows
42.000sats/cows
$26,38
0,00084 BTC
$52,77
#70668585
ordinals-price
1
 cows
42.000sats/cows
$26,38
0,00042 BTC
$26,38
#70668584
ordinals-price
2
 cows
42.000sats/cows
$26,38
0,00084 BTC
$52,77
#70694547
ordinals-price
2
 cows
42.000sats/cows
$26,38
0,00084 BTC
$52,77
#71351305
ordinals-price
1
 cows
42.000sats/cows
$26,38
0,00042 BTC
$26,38
#62324567
ordinals-price
1
 cows
44.000sats/cows
$27,64
0,00044 BTC
$27,64
#51228422
ordinals-price
1
 cows
44.444sats/cows
$27,92
0,0004444 BTC
$27,92
#71058559
ordinals-price
3
 cows
45.000sats/cows
$28,27
0,00135 BTC
$84,81