ordi

ordi
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals449,2473
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals14.704,25
Vốn hóa thị trường
69.999 sats
Giá sàn
8.374
Doanh số
21.278
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71854168
ordinals-price
30
 ordi
69.999sats/ordi
$44,26
0,02099 BTC
$1.327,81
#63168475
ordinals-price
28
 ordi
70.000sats/ordi
$44,26
0,0196 BTC
$1.239,3
#71803651
ordinals-price
1
 ordi
70.000sats/ordi
$44,26
0,0007 BTC
$44,26
#70200170
ordinals-price
25
 ordi
77.000sats/ordi
$48,68
0,01925 BTC
$1.217,17
#71723412
ordinals-price
50
 ordi
78.888sats/ordi
$49,88
0,03944 BTC
$2.494,04
#70850218
ordinals-price
10
 ordi
79.887sats/ordi
$50,51
0,007988 BTC
$505,12
#70850214
ordinals-price
10
 ordi
79.887sats/ordi
$50,51
0,007988 BTC
$505,12
#71147478
ordinals-price
100
 ordi
79.888sats/ordi
$50,51
0,07988 BTC
$5.051,31
#71454015
ordinals-price
50
 ordi
79.999sats/ordi
$50,58
0,03999 BTC
$2.529,16
#45715958
ordinals-price
5
 ordi
80.000sats/ordi
$50,58
0,004 BTC
$252,92
#50557258
ordinals-price
20
 ordi
81.280sats/ordi
$51,39
0,01625 BTC
$1.027,86
#60347542
ordinals-price
20,31
 ordi
81.290sats/ordi
$51,39
0,0165 BTC
$1.043,92
#71465599
ordinals-price
10
 ordi
85.000sats/ordi
$53,74
0,0085 BTC
$537,45
#71569664
ordinals-price
300
 ordi
87.699sats/ordi
$55,45
0,263 BTC
$16.635,62
#62787658
ordinals-price
50
 ordi
87.888sats/ordi
$55,57
0,04394 BTC
$2.778,57
#71532077
ordinals-price
20,2987898
 ordi
87.888sats/ordi
$55,57
0,01784 BTC
$1.128,03
#71572975
ordinals-price
50
 ordi
87.888sats/ordi
$55,57
0,04394 BTC
$2.778,57
#67089032
ordinals-price
10,93
 ordi
89.750sats/ordi
$56,74
0,009809 BTC
$620,26
#67089026
ordinals-price
10,73
 ordi
89.750sats/ordi
$56,74
0,00963 BTC
$608,91
#66055277
ordinals-price
100
 ordi
89.997sats/ordi
$56,9
0,08999 BTC
$5.690,51
#71483288
ordinals-price
250
 ordi
89.998sats/ordi
$56,9
0,2249 BTC
$14.226,43
#71445047
ordinals-price
10,7926413
 ordi
89.999sats/ordi
$56,9
0,009713 BTC
$614,17
#67901200
ordinals-price
25
 ordi
91.000sats/ordi
$57,53
0,02275 BTC
$1.438,48
#70730530
ordinals-price
39
 ordi
91.500sats/ordi
$57,85
0,03568 BTC
$2.256,36