KEY•TO•VALHALLA

KEY•TO•VALHALLA
ID Rune:840000:628

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 5.966.173.000
nft_ordinals0,0417
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,000273
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals2,3266
Vốn hóa thị trường
0,039 sats
Giá sàn
115
Doanh số
5.589
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#920356
ordinals-price
672.000
 ¤
0,039sats/¤
$0,000024
0,000262 BTC
$16,79
#920879
ordinals-price
672.000
 ¤
0,039sats/¤
$0,000024
0,000262 BTC
$16,79
#920880
ordinals-price
420.000
 ¤
0,039sats/¤
$0,000024
0,0001638 BTC
$10,49
#920881
ordinals-price
420.000
 ¤
0,039sats/¤
$0,000024
0,0001638 BTC
$10,49
#920882
ordinals-price
262.500
 ¤
0,039sats/¤
$0,000024
0,0001023 BTC
$6,55
#919238
ordinals-price
672.000
 ¤
0,04sats/¤
$0,000025
0,0002688 BTC
$17,22
#919239
ordinals-price
420.000
 ¤
0,04sats/¤
$0,000025
0,000168 BTC
$10,76
#919240
ordinals-price
672.000
 ¤
0,04sats/¤
$0,000025
0,0002688 BTC
$17,22
#919241
ordinals-price
420.000
 ¤
0,04sats/¤
$0,000025
0,000168 BTC
$10,76
#919804
ordinals-price
262.500
 ¤
0,04sats/¤
$0,000025
0,000105 BTC
$6,72
#919805
ordinals-price
420.000
 ¤
0,04sats/¤
$0,000025
0,000168 BTC
$10,76
#919877
ordinals-price
262.500
 ¤
0,04sats/¤
$0,000025
0,000105 BTC
$6,72
#919878
ordinals-price
420.000
 ¤
0,04sats/¤
$0,000025
0,000168 BTC
$10,76
#919964
ordinals-price
420.000
 ¤
0,04sats/¤
$0,000025
0,000168 BTC
$10,76
#920105
ordinals-price
420.000
 ¤
0,04sats/¤
$0,000025
0,000168 BTC
$10,76
#920336
ordinals-price
262.500
 ¤
0,04sats/¤
$0,000025
0,000105 BTC
$6,72
#920339
ordinals-price
420.000
 ¤
0,04sats/¤
$0,000025
0,000168 BTC
$10,76
#920340
ordinals-price
262.500
 ¤
0,04sats/¤
$0,000025
0,000105 BTC
$6,72
#920341
ordinals-price
420.000
 ¤
0,04sats/¤
$0,000025
0,000168 BTC
$10,76
#920342
ordinals-price
672.000
 ¤
0,04sats/¤
$0,000025
0,0002688 BTC
$17,22
#920343
ordinals-price
672.000
 ¤
0,04sats/¤
$0,000025
0,0002688 BTC
$17,22
#920344
ordinals-price
420.000
 ¤
0,04sats/¤
$0,000025
0,000168 BTC
$10,76
#920352
ordinals-price
262.500
 ¤
0,04sats/¤
$0,000025
0,000105 BTC
$6,72
#920353
ordinals-price
262.500
 ¤
0,04sats/¤
$0,000025
0,000105 BTC
$6,72