MEMEPOOL•SPACE

MEMEPOOL•SPACE
ID Rune:840423:849

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 2.100.000.000
nft_ordinals1,2855
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,00176
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals4,4092
Vốn hóa thị trường
0,21 sats
Giá sàn
1.305
Doanh số
6.361
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#920497
ordinals-price
80.000
 
0,21sats/⏹
$0,00013
0,000168 BTC
$10,76
#917213
ordinals-price
180.000
 
0,22sats/⏹
$0,00014
0,000396 BTC
$25,37
#919036
ordinals-price
420.000
 
0,22sats/⏹
$0,00014
0,000924 BTC
$59,2
#919106
ordinals-price
100.000
 
0,22sats/⏹
$0,00014
0,00022 BTC
$14,09
#578311
ordinals-price
20.000
 
0,228sats/⏹
$0,00014
0,0000456 BTC
$2,92
#578313
ordinals-price
20.000
 
0,228sats/⏹
$0,00014
0,0000456 BTC
$2,92
#578315
ordinals-price
20.000
 
0,228sats/⏹
$0,00014
0,0000456 BTC
$2,92
#578316
ordinals-price
20.000
 
0,228sats/⏹
$0,00014
0,0000456 BTC
$2,92
#578317
ordinals-price
20.000
 
0,228sats/⏹
$0,00014
0,0000456 BTC
$2,92
#578319
ordinals-price
20.000
 
0,228sats/⏹
$0,00014
0,0000456 BTC
$2,92
#578321
ordinals-price
20.000
 
0,228sats/⏹
$0,00014
0,0000456 BTC
$2,92
#571743
ordinals-price
20.000
 
0,24sats/⏹
$0,00015
0,000048 BTC
$3,07
#571744
ordinals-price
20.000
 
0,24sats/⏹
$0,00015
0,000048 BTC
$3,07
#571745
ordinals-price
20.000
 
0,24sats/⏹
$0,00015
0,000048 BTC
$3,07
#571746
ordinals-price
20.000
 
0,24sats/⏹
$0,00015
0,000048 BTC
$3,07
#571747
ordinals-price
20.000
 
0,24sats/⏹
$0,00015
0,000048 BTC
$3,07
#571748
ordinals-price
20.000
 
0,24sats/⏹
$0,00015
0,000048 BTC
$3,07
#571749
ordinals-price
20.000
 
0,24sats/⏹
$0,00015
0,000048 BTC
$3,07
#571750
ordinals-price
20.000
 
0,24sats/⏹
$0,00015
0,000048 BTC
$3,07
#571751
ordinals-price
20.000
 
0,24sats/⏹
$0,00015
0,000048 BTC
$3,07
#571756
ordinals-price
20.000
 
0,24sats/⏹
$0,00015
0,000048 BTC
$3,07
#571757
ordinals-price
20.000
 
0,24sats/⏹
$0,00015
0,000048 BTC
$3,07
#571759
ordinals-price
20.000
 
0,24sats/⏹
$0,00015
0,000048 BTC
$3,07
#571761
ordinals-price
20.000
 
0,24sats/⏹
$0,00015
0,000048 BTC
$3,07