RUNES•X•BITCOIN

RUNES•X•BITCOIN
ID Rune:840000:142

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 210.000.000.000
nft_ordinals267,6997
Tổng khối lượng
nft_ordinals4,4891
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals410,8133
Vốn hóa thị trường
0,2 sats
Giá sàn
15.279
Doanh số
104.898
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#832833
ordinals-price
430.000
 
0,2sats/✖
$0,00013
0,00086 BTC
$57,64
#832486
ordinals-price
311.524
 
0,203sats/✖
$0,00013
0,0006323 BTC
$42,39
#820352
ordinals-price
10.000.000
 
0,205sats/✖
$0,00013
0,0205 BTC
$1.374,21
#820358
ordinals-price
10.521.808
 
0,208sats/✖
$0,00013
0,02188 BTC
$1.467,08
#832501
ordinals-price
3.461.524
 
0,2096sats/✖
$0,00014
0,007255 BTC
$486,36
#820332
ordinals-price
8.750.000
 
0,2098sats/✖
$0,00014
0,01835 BTC
$1.230,59
#832378
ordinals-price
2.570.214
 
0,2098sats/✖
$0,00014
0,005392 BTC
$361,47
#819751
ordinals-price
7.301.808
 
0,21sats/✖
$0,00014
0,01533 BTC
$1.027,89
#819752
ordinals-price
4.823.460
 
0,21sats/✖
$0,00014
0,01012 BTC
$679,01
#819754
ordinals-price
4.000.000
 
0,21sats/✖
$0,00014
0,0084 BTC
$563,09
#819755
ordinals-price
3.500.000
 
0,21sats/✖
$0,00014
0,00735 BTC
$492,7
#819881
ordinals-price
3.150.000
 
0,21sats/✖
$0,00014
0,006615 BTC
$443,43
#820077
ordinals-price
1.575.000
 
0,21sats/✖
$0,00014
0,003307 BTC
$221,71
#820078
ordinals-price
1.570.181
 
0,21sats/✖
$0,00014
0,003297 BTC
$221,03
#820079
ordinals-price
2.150.000
 
0,21sats/✖
$0,00014
0,004515 BTC
$302,66
#820174
ordinals-price
9.383.145
 
0,21sats/✖
$0,00014
0,0197 BTC
$1.320,89
#820365
ordinals-price
7.301.808
 
0,21sats/✖
$0,00014
0,01533 BTC
$1.027,89
#819601
ordinals-price
10.000.000
 
0,2195sats/✖
$0,00014
0,02195 BTC
$1.471,41
#821936
ordinals-price
3.500.000
 
0,222sats/✖
$0,00014
0,00777 BTC
$520,86
#819001
ordinals-price
1.720.805
 
0,224sats/✖
$0,00015
0,003854 BTC
$258,39
#817983
ordinals-price
25.559.349
 
0,2249sats/✖
$0,00015
0,05748 BTC
$3.853,35
#818188
ordinals-price
3.500.000
 
0,235sats/✖
$0,00015
0,008225 BTC
$551,36
#829712
ordinals-price
430.000
 
0,242sats/✖
$0,00016
0,00104 BTC
$69,75
#831866
ordinals-price
430.000
 
0,242sats/✖
$0,00016
0,00104 BTC
$69,75