UNCOMMON•GOODS

UNCOMMON•GOODS
ID Rune:1:0

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 3.573.065
nft_ordinals26,9133
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,1136
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals48,3793
Vốn hóa thị trường
1.299 sats
Giá sàn
7.919
Doanh số
50.408
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#915550
ordinals-price
25
 
1.299sats/⧉
$0,83
0,0003247 BTC
$20,97
#915551
ordinals-price
25
 
1.299sats/⧉
$0,83
0,0003247 BTC
$20,97
#915552
ordinals-price
25
 
1.299sats/⧉
$0,83
0,0003247 BTC
$20,97
#915556
ordinals-price
25
 
1.299sats/⧉
$0,83
0,0003247 BTC
$20,97
#915557
ordinals-price
25
 
1.299sats/⧉
$0,83
0,0003247 BTC
$20,97
#915558
ordinals-price
25
 
1.299sats/⧉
$0,83
0,0003247 BTC
$20,97
#915528
ordinals-price
25
 
1.300sats/⧉
$0,83
0,000325 BTC
$20,98
#915529
ordinals-price
25
 
1.300sats/⧉
$0,83
0,000325 BTC
$20,98
#915449
ordinals-price
24
 
1.320sats/⧉
$0,85
0,0003168 BTC
$20,45
#915450
ordinals-price
25
 
1.320sats/⧉
$0,85
0,00033 BTC
$21,31
#915451
ordinals-price
25
 
1.320sats/⧉
$0,85
0,00033 BTC
$21,31
#915452
ordinals-price
24
 
1.320sats/⧉
$0,85
0,0003168 BTC
$20,45
#915453
ordinals-price
25
 
1.320sats/⧉
$0,85
0,00033 BTC
$21,31
#915454
ordinals-price
24
 
1.320sats/⧉
$0,85
0,0003168 BTC
$20,45
#915462
ordinals-price
19
 
1.320sats/⧉
$0,85
0,0002508 BTC
$16,19
#915473
ordinals-price
20
 
1.320sats/⧉
$0,85
0,000264 BTC
$17,04
#915474
ordinals-price
20
 
1.320sats/⧉
$0,85
0,000264 BTC
$17,04
#915475
ordinals-price
20
 
1.320sats/⧉
$0,85
0,000264 BTC
$17,04
#915476
ordinals-price
21
 
1.320sats/⧉
$0,85
0,0002772 BTC
$17,9
#915477
ordinals-price
25
 
1.320sats/⧉
$0,85
0,00033 BTC
$21,31
#915478
ordinals-price
25
 
1.320sats/⧉
$0,85
0,00033 BTC
$21,31
#915479
ordinals-price
23
 
1.320sats/⧉
$0,85
0,0003036 BTC
$19,6
#915480
ordinals-price
21
 
1.320sats/⧉
$0,85
0,0002772 BTC
$17,9
#915481
ordinals-price
25
 
1.320sats/⧉
$0,85
0,00033 BTC
$21,31