Jak se mohu chránit před podvodníky?

Publikováno dne 21. 8. 2023Aktualizováno dne 19. 4. 2024Doba čtení: 4 min3 119

Během transakcí může být obtížné zjistit, zda máte co do činění s podvodníkem. Nebo máte podezření na podvodníka, ale nevíte, co dělat.

Zde je několik tipů, jak se vyhnout potenciálním podvodníkům a jak zabezpečit svůj majetek.

1. Drží OKX kryptoměny nebo hotovost?

Kryptoměny prodávajícího si ponecháváme až po provedení objednávky, a to z důvodu bezpečnosti (jinak známé jako úschova). Escrow je právní termín, který se používá, když třetí strana drží majetek v transakci, dokud nedojde k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím.

Neuchováváme hotovost ani nezmrazujeme žádné platby od kupujícího, protože platba probíhá offline – z karty na kartu (nebo z peněženky do peněženky). Je technicky nemožné, abychom se drželi plateb provedených mimo platformu OKX.

Kryptoměny uvolníme na účet kupujícího poté, co prodávající potvrdí přijetí platby a zvolí možnost Uvolnit kryptoměny.

2. Co mám dělat, pokud mám co do činění s podvodníkem nebo jsem byl/a podveden/a?

Pokud v průběhu transakce zjistíte podezřelé aktivity nebo podvodníky, okamžitě vzneste námitku. Náš tým zákaznické podpory se na to podívá a bude vás kontaktovat.

Zde se dozvíte, jak vznést spor.

3. Jak se mohu dále chránit, pokud jsem prodejce?

Vždy zkontrolujte svou banku/elektronickou peněženku/zvolený způsob platby a ověřte si, zda jste obdrželi celou platbu. Nespoléhejte se pouze na doklad o platbě předložený kupujícím.

Pokud máte velký počet objednávek, neuvolňujte kryptoměnové prostředky na základě e-mailového nebo SMS oznámení. Podvodníci mohou poslat falešnou SMS, která na první pohled vypadá jako SMS z banky. Nebo vám mohou poslat falešný e-mail, který se bude vydávat za e-mail od platebních služeb, jako je Wise nebo AdvCash.

Vždy zkontrolujte e-mailovou adresu, zda se doména shoduje s doménou služby. Pokud se domény neshodují, můžete vyvolat spor.

4. Co máte dělat, pokud jste obdrželi peníze z účtu, který není veden na jméno kupujícího, ale kupující zvolil možnost Platba dokončena?

Měli byste vznést námitku na zákaznickou podporu, protože se může jednat o podezřelou situaci triangulačního podvodu.

Triangulační podvod spočívá v tom, že kupující odešle platbu z karty, která je vedena pod jménem jiné osoby. Prodejce platbu přijme, uvolní kryptoměny a po nějaké době obdrží od banky oznámení, že druhá osoba, z jejíž karty byla platba odeslána, nahlásila bance, že jí byly prostředky odcizeny.

V tomto případě se do této transakce nebudeme moci zapojit, protože platba je provedena mimo naši platformu. Pro příslušnou banku je také velmi obtížné tuto záležitost vyřešit.

Před uvolněním kryptoměny vždy zkontrolujte, zda je jméno kupujícího a částka platby správná. Pokud obdržíte platbu a jméno plátce se neshoduje se jménem kupujícího na OKX, vyvolejte spor. Nedoporučujeme přijímat platby z kreditní/debetní karty, která nepatří kupujícímu..