Mua GRT trong vài bước

Bitcoin, Ethereum, Tether, Solana và nhiều loại tiền mã hóa khác

Cách mua GRT

Mua/Bán GRT chỉ với vài bước
Đăng ký

Mua/Bán GRT chỉ với vài bước
Xác minh danh tính của bạn

Mua/Bán GRT chỉ với vài bước
Mua GRT
currency

GRT là gì?

The Graph là giao thức lập chỉ mục dựa trên Ethereum cho phép nhà phát triển dễ dàng truy cập dữ liệu từ các mạng lưới blockchain như Ethereum và IPFS để chạy ứng dụng phi tập trung của họ một cách hiệu quả. Các dApp phổ biến như Aave, Curve và Uniswap sử dụng The Graph.


The Graph phân tích dữ liệu blockchain và lưu trữ dữ liệu này trong các API mở gọi là Subgraph. DApp có thể dễ dàng truy vấn các subgraph này bằng ngôn ngữ truy vấn phổ biến GraphQL, để truy xuất dữ liệu liên quan tức thì.


Hệ sinh thái của The Graph có bốn kiểu người đóng góp: nhà phát triển, người tuyển chọn, người lập chỉ mục và người ủy quyền. Nhà phát triển tạo và sử dụng subgraph trong dApp; người tuyển chọn xác định subgraph có giá trị đối với mạng và có thể được lập chỉ mục; người lập chỉ mục là người thao tác tại nút của The Graph đáp ứng truy vấn của người dùng; người ủy quyền hỗ trợ mạng bằng cách ủy quyền GRT cho người lập chỉ mục.


Để trở thành người tuyển chọn, người lập chỉ mục hoặc người ủy quyền và kiếm phí cho dịch vụ của mình, bạn cần stake token GRT. Nếu bạn là nhà phát triển dApp, bạn có thể mua GRT và sử dụng token này để thu thập dữ liệu có giá trị từ The Graph.

Làm thế nào để mua Tiền mã hóa?