Điều chỉnh các quy tắc Perpetual Swap Funding

Phát hành vào 10 thg 7, 2019Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 5 phút

Kính gửi quý khách hàng,

Để cho phép bạn đánh giá tốt hơn chi phí và rủi ro giao dịch và để tăng cường quản lý rủi ro của thị trường Perpetual Swap OKX, chúng tôi sẽ thực hiện điều chỉnh sau đối với các quy tắc Funding:

1.Funding rate hiện tại sẽ được giải quyết vào lần Funding tiếp theo

Hiện tại:

Khi thanh toán xảy ra, bạn sẽ nhận / trả số tiền funding dựa trên Funding rate được ghi 1 phút trước dấu thời gian thanh toán hiện tại.

Ví dụ. tại dấu thời gian Thanh toán 06:00 (CEST), số tiền funding sẽ được tính dựa trên funding rate vào lúc 05:59 (CEST).

Sau khi thay đổi:

When settlement occurs, you will receive/pay the funding amount based on the funding rate recorded 1 minute before the previous settlement timestamp.

E.g. at the settlement timestamp 06:00 (CEST), the funding amount will be calculated based on the funding rate at 21:59 (CEST).

Khi thanh toán xảy ra, bạn sẽ nhận / trả số tiền funding dựa trên funding rate được ghi 1 phút trước dấu thời gian thanh toán trước đó.

Ví dụ. tại dấu thời gian thanh toán 06:00 (CEST), số tiền funding sẽ được tính dựa trên funding rate lúc 21:59 (CEST)

2.Funding rate hiện tại và funding rate ước tính sẽ có sẵn cùng một lúc

Bạn sẽ được cung cấp funding rate hiện tại và funding rate ước tính trên OKX.com, OKX App và OKX Open API.

Funding rate hiện tại: Funding rate cho việc thanh toán sắp tới, được tính dựa trên dữ liệu của giai đoạn thanh toán trước đó.

Funding rate ước tính: Funding rate cho việc thanh toán sau lần tiếp theo, được tính dựa trên dữ liệu của giai đoạn thanh toán hiện tại.

Ví dụ. Thời gian hiện tại là 05:30 (CEST):

Funding rate lúc 21:59 (CEST) của ngày hôm trước sẽ được sử dụng làm funding rate cho việc thanh toán lúc 06:00.

Funding rate ước tính sẽ được sử dụng cho việc giải quyết lúc 14:00 (CEST) sẽ tiếp tục cập nhật trong suốt thời gian giải quyết cho đến phút cuối cùng lúc 05:59.

3.Điều chỉnh API:

1) Restful: Public - next perpetual swap funding time capture endpoint

(GET/api/swap/v3/instruments//funding_time)

Đã thêm tham số:

estimated_rate (funding rate ước tính tiếp theo, String)

funding_rate (funding rate hiện tại, String)

2) WebSocket: Public - Funding rate channel (swap/funding rate)

Đã thêm tham số:

estimated_rate (funding rate ước tính tiếp theo, String)

3) Current v3 parameter:

Giá trị của funding_rate sẽ thay đổi từ "funding rate" to "current funding rate")

4.Công thức tính funding rate vủa 1 phút:

Funding Rate = Clamp ( MA ((( Giá mua tốt nhất + Giá bán tốt nhất) / 2 – Giá chỉ số Spot) / Giá chỉ số Spot – lãi suất) a, b)

*Hiện tại, lãi suất = 0

*BTC, ETH, EOS, XRP, BCH, BSV, ETC, LTC, TRX perpetual swap: a=-0.3%, b=0.3%

Công thức funding rate và quy tắc số lượng funding khác không thay đổi. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo Funding Rate Calculations

5.Tất cả các điều chỉnh trên sẽ có hiệu lực sau khi thanh toán vào lúc 11:00 ngày 18 tháng 7 (Giờ Việt Nam). Thời gian sẽ được thay đổi bởi biến động thị trường cực đoan, chúng tôi sẽ thông báo thêm.

Nếu bạn có bất kỳ ý kiến và đề xuất cho các điều chỉnh trên. bạn có thể gửi email đến futures@OKX.com và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tiếp tục hỗ trợ và chúng tôi đảm bảo với bạn về dịch vụ tốt nhất của chúng tôi mọi lúc.

Trân trọng,

OKX

Ngày 10 tháng 7 năm 2019