Điều chỉnh về biểu phí, tỷ lệ quỹ và quy tắc thanh toán cho giao dịch Perpetual Swap

Phát hành vào 21 thg 6, 2019Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 2 phút

Kính gửi quý khách hàng,

Đểcải thiện tính thanh khoản của thịtrường giao dịch Perpetual Swap, chúng tôi sđiều chỉnh biểu phí, tỷlệtài trợvà quy tắc thanh toán cho giao dịch Perpetual Swap. Chi tiết nhưsau:

Biểu phí

Ngày có hiệu lực: 26 tháng 6 năm 2019 (HKT)

Sau khi điều chỉnh:

mceclip0.png

Tỷ lệ Perpetual Swap& quy tắc thanh toán

  1. Quy tắc tài trợ và giải quyết

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 6 năm 2019 (HKT), thanh toán hàng ngày sẽ thay đổi từ hai lần một ngày: 10:00 (HKT), 22:00 (HKT), thành ba lần một ngày: 12:00 (HKT), 20:00 (HKT), 04:00 (HKT).

  1. Tỷ lệ tài trợ

Funding Rate = Clamp(MA(((Giá thầu tốt nhất + Ưu đãi tốt nhất) / 2-giá index Spot)/ giá index Spot – Lãi suất),a,b)

* Lãi suất hiện tại bằng không

* Đối với các giao dịch hoán đổi BTC, ETH, EOS, XRP, BCH, BSV, ETC, LTC, TRX: a = -0,3%, b = 0,3%

Phản hồi của bạn được chào đón và đánh giá cao. Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào cho chúng tôi về việc cải thiện giao dịch hoán đổi vĩnh viễn của chúng tôi, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại futures@OKX.com.

Trân trọng,

OKX

Ngày 21 tháng 6 năm 2019